Cena „Čáslavan a Čáslavanka 2017“ byla udělena Soniboji Strakovi a Martě Šenkapounové

Cena „Čáslavan a Čáslavanka 2017“ byla udělena Soniboji Strakovi a Martě Šenkapounové

Cena „Čáslavan a Čáslavanka 2017“ byla udělena! Čáslavanem za rok 2017 se stal pan Soniboj Straka, Čáslavankou za rok 2017 se stala paní Marta Šenkapounová.

Tuto cenu uděluje Čáslavský zpravodaj každoročně na návrhy svých čtenářů a čtenářek. Navržen může být každý, kdo se jakýmkoliv způsobem zasadil o rozvoj a propagaci Čáslavi. Nemusí být občanem Čáslavi.

Pan Soniboj Straka není čáslavským rodákem, ale o dobré jméno města se zasloužil více, než kterýkoli „domorodec“. Jeho čáslavské fotografie můžeme vidět na internetu téměř denně, jeho optimistický přístup k životu je přímo „nakažlivý“!

Paní Marta Šenkapounová z Chotusic je neúnavnou propagátorkou Františka Moravce, autora plánu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Především díky jejím aktivitám je české veřejnosti známo, že generál Moravec byl Čáslavák!

Soniboji Strakovi a Martě Šenkapounové právem patří cena „Čáslavan a Čáslavanka 2017“. Návrhy za rok 2018 posílejte v průběhu celého roku na stránky ČZ.

Zdroj: Čáslavský zpravodaj