Dagmar Martinková přednášela v Čáslavi na téma „Volyňští Češi“

Dagmar Martinková přednášela v Čáslavi na téma „Volyňští Češi“

Čáslav – Dagmar Martinková přednášela na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ na téma „Volyňští Češi“. Přednáška se uskutečnila na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Stejnojmenná výstava proběhla ve vestibulu čáslavského gymnázia.

Volyňští Češi jsou reemigranti z oblasti Volyně na dnešní Ukrajině, kam se dostali na konci šedesátých let devatenáctého století. Z habsburské monarchie se vystěhovali do carského Ruska, které jim slibovalo řadu výhod, především půdu. Většina se vrátila do vlasti po druhé světové válce, návrat pokračuje prakticky dodnes. Volyňští Češi přispěli v obou světových válkách ke vzniku, respektive osvobození republiky. „V Západní a Východní Volyni bylo přes sto českých vesnic, byly na ploše velké zhruba jako dnešní Česko,“ uvedla přednášku Dagmar Martinková. Podle ní se měli „Volyňáci“ nejlépe za carského Ruska. Měli svobodu občanskou, náboženskou, ale hlavně mohli podnikat. Přivezli s sebou znalosti obdělávání půdy, chovu domácích zvířat, zakládali chmelnice, pivovary, chmel dokonce vyváželi do zámoří. Zlé časy nastaly po vypuknutí první světové války, kdy byly vesnice mnohdy srovnány se zemí. Po jejich znovuvybudování přišlo období bolševismu, kdy byly likvidovány celé rodiny, dodnes jsou na Volyni nacházeny hromadné hroby. Druhá světová válka neštěstí dokonala. 13. července 1943 němečtí okupanti vypálili obec Český Malín a přitom zabili 374 lidí, z toho 105 dětí. Místní Češi byli zároveň vražděni Ukrajinskou povstaleckou armádou, tzv. Banderovci.

Mgr. Dagmar Martinková se dlouhodobě zabývá historií Čechů v Rusku, především volyňských Čechů. Je předsedkyní Sdružení Čechů z Volyně v České republice. K tomuto tématu má velice blízko, vždyť její prarodiče pocházejí z Novin Českých na Volyni! Babička se do Československa vrátila jako příslušnice 1. československého armádního sboru v květnu 1945. Dagmar Martinková vystudovala Univerzitu v Hradci Králové, obor historie-archivnictví. Pokračovala v navazujícím magisterském studiu historie na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáší o volyňských Češích na univerzitě a při prezentaci výstavy po celé republice.

Přednáška Dagmar Martinkové přiblížila nelehké osudy volyňských Čechů od jejich příchodu do Volyňské gubernie v tehdejším Rusku, až po jejich návrat do vlasti. Popsala jejich hospodářský a kulturní vliv na území Volyně, jejich zapojení v zahraničním odboji jak v první, tak ve druhé světové válce, vyvlastňování majetků a perzekuci bolševiky. Nejen za přednášku, ale za svou dlouhodobou činnost sklidila nekonečný potlesk čáslavského publika, vždyť pomáhá našim krajanům!

Vladimír Havlíček