V Ronově nad Doubravou se čistička otevřela veřejnosti

V Ronově nad Doubravou se čistička otevřela veřejnosti

Ronov nad Doubravou – V sobotu 25. září se konal Den otevřených dveří v nově postavené čistírně odpadních vod v Ronově nad Doubravou.

Komentované prohlídky, které se konaly každou půlhodinu, si nenechalo ujít několik desítek návštěvníků. Během exkurze bylo průvodcem vysvětleno, jak čistírna odpadních vod funguje, kudy přitéká odpadní voda, kde se čistí a jak se znovu vrací do přírody.

Do čističky přiteče přibližně 250-300 kubíků odpadní vody za den. Voda přitéká přes separační koš, kde je zbavena velkých hmotných nečistot, jako jsou plenky, hadry, vlhčené a kosmetické ubrousky atd.

Voda je přečerpána do reaktorů, kde působí biochemická reakce. Ve stanovených cyklech probíhá provzdušnění a voda se mění na kal. Ten je poté separován a odpadní upravená vody již průzračná je přes systém filtrů vrácena zpět do řeky Doubravy. Proces čistění je velmi složitý. Díky procesu čištění je prokázáno, že voda navrácená zpět do přírody je čistější než ta, která teče v řece.

Místní ČOV je propojena s nově vybudovanou gravitační kanalizací. Tam se smí vypouštět pouze odpadní vody, nikoliv voda z okapů.

Pro návštěvníky byly vystaveny fotografie, jak probíhala výstavba.

Do kanalizace nepatří: chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, zbytky z kuchyně, jedlé tuky, oleje a hygienické potřeby. Bohužel se vyskytují případy, kdy občané se chtějí rychle zbavit odpadu a vylijí například olej do toalety. Neuvědomují si, že tímto skutkem pak zatěžují místní ČOV a tím se zvyšují náklady na odstranění, které pak ale zaplatí všichni občasné. Průvodce pak návštěvníkům vysvětloval, proč je důležité odpad správně recyklovat.

 K závěru exkurze obdržel každý srandovní dárkovou taštičku, která obsahovala dva toaletní papíry s nápisem „Zde je dárek pro vás, který se nám stejně vrátí.“

Zdeněk Sasín ml., Události Online