Konzulka s působností v São Paulo Pavla Havrlíková navštívila Čáslavsko

Konzulka s působností v São Paulo Pavla Havrlíková navštívila Čáslavsko

Vrdy/Zbyslav/Dolní Bučice – Generální konzulka České republiky ve Federativní republice Brazílie s působností v São Paulo Ing. Pavla Havrlíková a starosta obce Vrdy Antonín Šindelář, odhalili pamětní desku Františka Vladimíra Lorence na knihovně ve Vrdech.

Paní Pavla Havrlíková byla jmenována ministrem zahraničních věcí České republiky ke dni 16. července 2015 generální konzulkou České republiky ve Federativní republice Brazílie, s působností v São Paulo. Narodila se 5. července 1972 v Teplicích, je vdaná za manžela Jana Havrlíka, je matkou dcer Anny a Markéty. Hovoří portugalsky, španělsky, anglicky a francouzsky. Patří jí velké poděkování za propagaci odkazu filantropa Lorence v Brazílii a České republice. Především její zásluhou se Lorencovi potomci v brzké době podívají do ČR.

V. Lorenc napsal a vydal vlastním nákladem učebnici esperanta v češtině. Ve svých 20 letech emigroval do Brazílie, kde se proslavil jako polyglot, tedy znalec mnoha jazyků, pedagog, spisovatel, překladatel, léčitel, filantrop a spiritista. Patřil a patří mezi jazykovědce a esperantisty světového formátu. Ovládal osmdesát jazyků aktivně, plus dvacet čtyři pasivně.

Slavnosti se dále zúčastnili majitel vydavatelství KAVA-PECH Dr. Petr Chrdle, autorka stálé expozice o F. V. Lorencovi PhDr. Pavla Dvořáková, bývalá dlouholetá předsedkyně Svazu zdravotně postižených esperantistů, paní Jarmila Rýznarová, současná předsedkyně Svazu paní Lenka Angelová, místopředsedkyně Českého esperantského svazu paní Leonarda Chaloupková a také autor pamětní desky pan Zdeněk Myslivec. Zastoupena byla i esperantská obec.

Byl promítnut dokument o spiritistické stránce osobnosti F. V. Lorence. Poté bylo účastníkům slavnosti umožněno navštívit Lorencovu rodnou obec Zbyslav, kde byl zájemcům díky panu Karlu Kropáčkovi zpřístupněn místní kostel. Návštěvníci si prohlédli také školu, kterou Lorenc navštěvoval.

Vladimír Havlíček