Krátkometrážní dokumenty

Krátkometrážní dokumenty:

DK – Vodní dílo Seč – 4.4.2017


Oprava v technických parametrech:

Objem hrázového tělesa je 75 000 m3 – v komentáři je 75m3.
Zvýšena byla pouze úroveň zátopy – v komentáři je, že zvyšovala hrana bezpečnostního přelivu.


DK – Havárie vojenského letadla Aero C-3AF- Sušice ( Prachovice ) 15.1.1953