Září a říjen patří osvětě o duševním zdraví

Září a říjen patří osvětě o duševním zdraví

Stalo se již tradicí, že se na podzim koná festival Týdny pro duševní zdraví. Ten nabízí spoustu kulturních akcí, které informují o duševním zdraví a jeho prevenci, zároveň vyvrací mýty a předsudky spjaté s touto problematikou. Ve východních Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku zapojilo 19 organizací, které připravily bohatý program ve 13 městech.

Týdny pro duševní zdraví (TDZ) představují kulturně-osvětové akce na podporu lidí s duševním onemocněním. Smyslem je zvýšit povědomí společnosti a zbavit ji předsudků vůči tématu duševního onemocnění a lidem, kteří se s ním potýkají. „Lidé se tématu duševního zdraví bojí, nepřijímají je. V naší praxi se setkáváme s tím, že mnoho lidí v případě psychických potíží nevyhledá odbornou pomoc kvůli tomu, aby o něm okolí neřeklo, že je ‚blázen‘. Především proto se na akcích TDZ snažíme o duševním onemocnění otevřeně hovořit a téma detabuizovat,“ sděluje Michaela Venclová z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), která je hlavním pořadatelem TDZ na východě Čech. 

V programu nabízejícím 39 akcí si mohou návštěvníci vybrat z koncertů, výstav, filmových projekcí, besed, workshopů či dnů otevřených dveří.

V Pardubickém kraji na návštěvníky čeká celotýdenní program v Pardubicích od 20. do 24. září. „Z něho byste si neměli nechat ujít Besedu Moje jméno není diagnóza 21. září v Divadle 29 či autorské čtení Markéty Dohnalové z její nové knihy ŽIVOT velkými písmeny v Krajské knihovně v Pardubicích 24. září,“ doporučuje Venclová. Zavítat mohou návštěvníci i do několika organizací sociálních služeb, den otevřených dveří se bude konat např. v Centru Kosatec, Domově pro seniory
U Kostelíčka či ve Vida centru. V dalších městech jako např. v Hlinsku mohou zažít festival Na vlastní duši 24. září, v Chrudimi Den otevřených dveří Centra duševního zdraví a kvíz Na pohodu 29. září.
V Ústí nad Orlicí se mohou těšit na Besedu a workshop s peer konzultanty 29. září., ve Skutči na besedu Nejsme v tom sami 30. září a v Poličce na pokračování úspěšného Dušekvízování 7. října.

Kompletní program naleznete na webových stránkách: www.pdz.cz či facebookovém profilu

Tydny.pro.dusevni.zdravi

Program TDZ připravují organizace CEDR Pardubice, Česká abilympijská asociace, Divadlo29, Domov Na cestě, Domov pro seniory U Kostelíčka, Fokus Vysočina, Charita Moravská Třebová, iniciativa Na rovinu, Laxus, Nepanikař, Oblastní Charita – Otevřené dveře, Péče o duševní zdraví a jeho pobočný spolek Výměník, Psychiatrická klinika FNHK, SEMIRAMIS, Svitavská nemocnice, Vida Centrum Pardubice, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Zelený dům Chrudim.

TDZ se konají pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly, primátora města Pardubic Martina Charváta a primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka.

Projekt finančně podpořili Pardubický kraj, město Pardubice, město Hradec Králové, město Ústí nad Orlicí a Tepelné hospodářství Hradec Králové.

Mgr. Michaela Venclová
PR manažerka