FOTO/VIDEO: Děti už ví, jak se chovat při mimořádných událostech

FOTO/VIDEO: Děti už ví, jak se chovat při mimořádných událostech

Bojanov – V úterý 10. srpna dobrovolní hasiči z Třemošnice a Žlebských Chvalovic přijali pozvání na letní dětský tábor hluboko v lesích u Bojanova.

Už při příjezdu vzbudili velký zájem u dětí a ihned padaly zvídavé dotazy, proč přijeli hasiči. Za nedlouho se jim dostalo vysvětlení, že jsou tu právě pro ně, aby jim ukázali něco ze své činnosti a předvedli několik názorných ukázek.

Úvodem představení hasičů proběhlo seznámení, kdy slova se za hasiče ujal Luboš Sobotka, velitel jednotky dobrovolných hasičů Žlebské Chvalovice a zároveň velitel družstva Třemošnice, kdy nejdříve dětem popsal, u čeho všeho hasiči zasahují a jaká je jejich náplň práce, jak funguje integrovaný záchranný systém a jak správně si zavolat pomoc.

Poučná přednáška pokračovala k informacím o tísňových telefonních číslech. Velmi důležitou informací nejen pro děti bylo, že pokud by omylem vytočily tísňovou linku, nemají hovor ihned ukončovat. Důležité je se omluvit a vyčkat na výzvu zavěšením operátorem linky. Hovor může být vyhodnocen i tak, že volajícímu se během volání udělalo nevolno, nebo osoba není schopna komunikovat např. z důvodu úrazu a pak se snaží operátoři linky dovolat zpět, a pokud neúspěšně, podnikají další kroky a zbytečně se tak zatěžuje záchranný systém. S omluvou se nic nestane, ale pokud někdo cíleně zlomyslně zneužívá tísňovou linku, muže být i stíhán.

Celá přednáška byla pojata zajímavou a poutavou formou a byla oživena ukázkou zásahové výstroje, zejména zásahového obleku, přileb atd., a samozřejmě také velmi zvídavými dotazy. Touto formou byla pozornost dětí udržena po celou dobu.

Následně pak hasiči z Třemošnice připravili přenosné plovoucí čerpadlo na hladinu potoka, hadici a jednoduchou proudnici a děti si pak mohly vyzkoušet, jaké je to hasit, a to vodním proudem do předem připraveného prostoru mimo stany. O hrátky s vodou byl samozřejmě velký zájem, ale to nejlepší mělo teprve přijít.

Velkým finálem ukázky práce hasičů byla ukázka, co se stane, když na plotně vzplane olej a pokusíte se ho hasit vodou. Hasiči poučili všechny, že tento pokus nemají nikde zkoušet a zároveň celý prostor zabezpečili. Děti stály v bezpečné vzdálenosti, čerpadlo a hasicí přístroje přichystány, hasiči v plné zásahové výstroji pro hašení a ukázka mohla začít. Nejprve se zahřála nádoba s olejem a nechala vzplanout a následně bylo do hořícího oleje vlito cca 4 dcl litru vody, a to co nastalo všechny diváky velmi překvapilo. Po vylití vody vznikl obří více než 10 metrů vysoký sloupec ohně, vyvrženého hořícího oleje, který rozzářil prostor celého táboru. Pro velký úspěch byla ukázka ještě jednou opakována. Nakonec proběhla kontrola prostoru a vychladnutí oleje, zatímco proběhlo rozloučení hasičů s dětmi.

Celá návštěva hasičů byla příjemným zpestřením tábora, a byla zároveň i edukativní, tzn. děti zase už ví něco dalšího, co jim může být přínosem v životě.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník