Sbírka na pomoc zasaženým povodní pokračuje

Sbírka na pomoc zasaženým povodní pokračuje

Chrudim 7. 7. 2020Tento týden začnou členové Červeného kříže předávat finanční příspěvky získané z veřejné finanční sbírky lidem zasaženým povodní.

Tu způsobily přívalové deště před necelým měsícem v obcích v okolí Heřmanova Městce. A nejen tam, následující dny voda způsobovala škodu také z rozvodněné Novohradky. Zasažen byl např. „Ranč mezi vodami“ u Hrochova Týnce.

Členové oblastního spolku Červeného kříže v Chrudimi do 13. června pomáhali na Uničovsku. Poté, co ale 14. června začala voda ničit i v Pardubickém kraji, nabídl Červený kříž okamžitě pomoc Hasičskému záchrannému sboru a starostům obcí zde. „Kromě materiálů z humanitárního skladu jsme pomohli s distribucí pytlů na stavbu protipovodňových hrází, pomohli s odstraňováním následků velké vody u osamocených seniorů, zapůjčili jsme vysoušeče ze zásob ČČK, či pomohli v Domově pro seniory v Heřmanově Městci“ jmenuje Hana Soudková, místopředsedkyně oblastního spolku ČČK.  „Jelikož jsme měli zkušenosti se zajišťováním obědů pro seniory během nouzového stavu z důvodu epidemie COVID19 a náš humanitární sklad disponuje větším množstvím várnic, zajištovali jsme po první 3 dny 170 obědů denně pro vytopený Domov pro seniory v Heřmanově Městci“ informuje Vratislav Příhoda, předseda oblastního spolku.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi má taký vycvičený psychosociální tým pro poskytování první psychické pomoci v případě mimořádné události. Ten byl nasazen jak na Uničovsku, tak na Chrudimsku. „Bleskové povodně jsou psychicky velmi náročné pro všechny zúčastněné. Náš psychosociální tým se věnoval občanům nejen s velkými škodami na majetku, ale také s přímým ohrožením zdraví. Naši interventi se u zasažených osob snažili minimalizovat psychické dopady události (nejen) do budoucnosti.” doplňuje Markéta Lorencová

I přesto, že tento týden budou distribuovány první finanční prostředky lidem v obcích Míčov a Vápenný Podol, finanční sbírka nadále pokračuje. Přispívat lze na účet Oblastního spolku Českého červeného kříže číslo 318 318 318 / 2010 vedeného u FIO banky. Účet je transportní a jednotlivé pohyby na účtu lze vidět na stránkách www.cckchrudim.cz. Zde budou i informace o tom, komu Červený kříž pomohl.

„Budeme rádi, pokud veřejnost i firmy budou nadále přispívat. V tuto chvíli máme připravenou pomoc pro 3 rodiny, ale rádi bychom podpořili další. Všechny získané finanční prostředky poputují ke konkrétním lidem nikoliv do obcí na odstraňování škod na obecním majetku“ sděluje Vratislav Příhoda. Červený kříž je připraven na žádost případných dárců vystavit potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. Více informací Vám poskytnou členové Červeného kříže na telefonu 603 492 425 či e-mailu info@cckchrudim.cz. „Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat“, dodává Příhoda. 

Další informace Vám poskytne:

Vratislav Příhoda,    tel: 602 173 278,  vratislav.prihoda@cckchrudim.cz
Markéta Lorencová, tel: 774 950 498,  marketa.lorencova@cckchrudim.cz