Přišlo nám: Život na Seči nejen v době koronavirové

Přišlo nám: Život na Seči nejen v době koronavirové

Spokojenost občanů Seče a přilehlých vesnic, jako jsou Kraskov, Počátky, Žďárec, Proseč, Prosíčka, Ústupky, Hoješín, Javorka i Přemilov je velice malá, ba dokonce by se dalo nazvat výrazem, který by asi nebyl publikovatelný v normách slušnosti. Dokládají to především podpisy pod peticí „k návratu místního koeficientu 1 u daně z nemovitosti“, kterou občané tohoto městečka podepsali (a stále podepisují) a neskrývají roztrpčení nad jednáním zastupitelů, které si zvolili.

Stanovení místního koeficientu u daně z nemovitosti pro rok 2020 na hodnotu 4 občany velice překvapilo, neboť o tomto navýšení vůbec nevěděli. Město v tichosti vydalo novou vyhlášku, která výši koeficientu stanovuje, a na takto zásadní změnu občany vůbec neupozornilo, spíš se ji snažilo zatajit. I místní radniční časopis Oheb si tuto informaci nechal pro sebe, přestože informace z jednání rady a zastupitelstva zveřejňuje. Jenže tento čtvrtletník už asi není pro lidi. Jak jinak si vysvětlit, že plátek, který je pro mnohé občany jediným zdrojem informací o dění v obci (třeba proto, že neovládají internet a ani nedojdou k fyzické úřední desce), vynechá zrovna takto důležitou informaci. Starosta ani neví, že v místních částech města – ve zmíněných vesnicích, není místní rozhlas a i přímo v Seči je hlášení z místního rozhlasu nesrozumitelné. Přístup vedení města hovořící za vše…

Není také divu, protože radní a zastupitelé, byť byli voleni občany, už necítí potřebu se občanům zodpovídat, mají to přeci na čtyři roky jisté. A ty, občane, jsi povinen platit, ale už se neptej, za co my budeme utrácet. Je přece třeba hlavně podporovat loajální spojence. Přitom nad „investičními“ prioritami města zůstává často rozum stát. Zatímco občan kroutí hlavou např. nad investicemi do fotbalového hřiště (fotbalisty nebo sportovní klub byste v Seči hledali marně) nebo třeba opravami silnic chaotickým systémem „tady kousek, támhle kousek“ (náklady na přesuny techniky se ztratí), vedení města je se svou prací spokojeno. Pan starosta se rád nechává veřejně slyšet, jak se máme dobře.

A protože se máme tak dobře, musíme najednou platit dvojnásobnou daň z nemovitosti ve „MĚSTĚ“ s rozbitými chodníky, místními komunikacemi samý výmol, špatným dopravním spojením, nedostatečným kulturním vyžitím a co je pro mnohé zásadní: donedávna taky bez praktického lékaře (co bylo za tím, že paní doktorka ukončila svou praxi tak narychlo?). I v tomto případě radnice selhala, minimálně v předávání informací občanům. A nyní, v době mimořádných opatření, jako by byli radnici všichni občané vcelku ukradení. Žádné informace nebo péče, kterou jsme mohli sledovat u jiných měst a obcí (roušky, dezinfekce a především informace všem). V Seči pro jistotu nevyšel už ani ten cenzurovaný Oheb… Pružnost radnice se ukázala, první informace „všem“ v podobě letáku do schránek přišla až před Velikonocemi.

Ale zpět k petici. Zhruba na počátku března bylo sesbíráno přes 600 podpisů. Takto byla petice předána na MěÚ s očekáváním, že se k ní páni zastupitelé, kteří navýšení schválili, vyjádří. Ti ji „vzali na vědomí“. Jednoduché jako zvednout při zasedání zastupitelstva ruku, proč se tím víc zabývat, svou odměnu dostanou tak jako tak. Rada města ve své odpovědi mj. uvedla, že „v současné době začínající ekonomické krize se toto rozhodnutí (učiněné 11. 9. 2019, pozn. a.) ukázalo jako velice prozíravé. Město Seč tímto získá základní finanční prostředky na pokrytí nezbytně nutných nákladů, které nás jako společnost v této nelehké době čekají. Vybrané finanční prostředky budou určeny na rozvoj obce a její nezadlužování.“ Takové prozíravosti lze jen stěží uvěřit, zato se nabízí otázka, proč ke smysluplnému rozvoji obce nedocházelo doteď. Rozpočet přes 35 milionů nebyl zanedbatelný. Za 7 milionů zůstatku z minulých let, které byly do letošního rozpočtu vedle vyšších daňových příjmů zařazeny, by šlo taky něco zrealizovat. Jenže kvalita života místních, za které do obecní kasy plynou nezanedbatelné prostředky, asi není pro vedení obce prioritou. Velká část z nich jsou důchodci a ti už to tu nějak doklepou …??

Dále se v odpovědi město vyjádřilo, že „zvýšení výdajů na dani z nemovitých věcí kompenzuje obec místním občanům ve formě osvobození či úlev na poplatcích za svoz komunálního odpadu, které mohou být stanoveny až do výše 1.500,- Kč na jednoho obyvatele. Seniorům jsou při významných životních jubileích předávány věcné dary, mají možnost využít služeb města – jako je dovoz obědů, vyzvedávání léků z lékárny, dovoz k lékaři či zajištění nákupu. Pro rodiče menších dětí je úleva poskytnuta ve formě neplacení školkovného v místní mateřské škole, prvňáčci dostávají školní pomůcky od města zdarma a další.“ Podtrženo a sečteno – majitelé nemovitostí v Seči zaplatí víc a jako „kompenzaci“ dostanou něco, co už tu bylo zavedeno roky předtím a je naprosto běžné i v jiných obcích a městech, služby města jsou navíc zcela logicky zpoplatněny. Jiné služby mezitím mizí. Ani úleva na poplatku za svoz odpadu (pro řadu občanů jediná z výše jmenovaných výhod) není v takové výši, aby kompenzovala náhlé navýšení daně z nemovitosti. Vyjádřením o kompenzaci si navíc radnice trochu odporuje, již dříve se totiž nechala slyšet, že žádnou kompenzaci nechystá (viz článek zveřejněný na idnes.cz z 18. 1. 2020).

Váhu petice navíc vedení radnice snižuje irelevantním konstatováním, že „na podpisových arších nejsou pouze majitelé nemovitostí, kterých se toto navýšení jednoznačně týká“. I toto vyjádření vypovídá o tom, jak si představitelé města váží svých občanů, jejich názoru a spokojenosti s prací těch, které volební hlasy těch stejných lidí, kteří teď podepsali petici, posunuly do nynějších křesel. Signatáři využili svého práva a jejich hlasy mají stejnou váhu, bez ohledu na to, zda ve městě vlastní nemovitost apod. Více než třetina obyvatel dalo tímto způsobem najevo svou nespokojenost s prací a hospodařením radnice. Kvalita života v Seči a jejích místních částech obzvlášť upadá, ale je zřejmé, že o nedostatku peněz v obecním rozpočtu to asi není…

Petiční výbor