Žižkův dub v Želivi má obvod kmene přes sedm metrů

Žižkův dub v Želivi má obvod kmene přes sedm metrů

Želiv -Chcete načerpat energii z nejmohutnějšího dubu na Pelhřimovsku? Tak to musíte navštívit obec Želiv, kde přes 500 let roste památný strom nazývaný Žižkův dub!

Dub stojí na břehu klášterního rybníka, coby kamenem dohodil od rozsáhlého premonstrátského kláštera na soutoku řek Želivky a Trnavy. Jde o majestátný dub letní s obvodem kmene přes sedm metrů a výškou téměř dvacet pět metrů. Mohutný dutý kmen je ošetřený a ve výšce pěti metrů se dělí na dva terminály. V roce 2009 se stal „Stromem roku ČR“.

Potud tedy informace o rozměrech. Horší je to ale s určením stáří dubu. Podle některých fenestrálních odhadů je strom starý přes 600 roků, či dokonce až 650. Podle střízlivějších dendrologických výzkumů je však starý něco „málo“ přes 500 let.

V prvním případě by skutečně pamatoval Jana Žižku z Trocnova, který s husity roku 1424 obléhal místní klášter. Pravdě bude ale spíše odpovídat předpoklad, že byl vysazen kolem roku 1500 jako vzpomínka na obléhání kláštera v místě, kde husité tábořili. Toto místo je v kronikách skutečně potvrzeno jako tábořiště hejtmanova vojska.

Želivský klášter byl za husitských válek poškozen, ale nebyl srovnán se zemí jako mnoho jiných. Pravděpodobným důvodem byla skutečnost, že Žižkův přítel kazatel Jan Želivský působil do roku 1418 v želivském klášteře. V želivském parku stojí bronzová socha Jana Želivského, kterou v roce 1952 vytvořila sochařka Jaroslava Lukešová. Původně stála u pražské Novoměstské radnice, kde na popud Želivského došlo k defenestraci. Město Praha ji v roce 2003 darovalo Želivi.

Není důležité, jestli je Žižkův dub starý 500, 600 nebo více let. Důležitější je „nasát“ jeho sílu a energii a „vychutnat“ si krásnou přírodou Vysočiny. A také se pokochat prohlídkou kláštera z dvanáctého století, později přestavěného slavným Janem Blažejem Santinim. A kdyby nám z toho přece jen došly síly, jistě nás na nohy postaví některé ze sedmi druhů piv, které v klášteře vaří zdejší mniši.

Vladimír Havlíček