Maturitní ples SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora se vydařil

Maturitní ples SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora se vydařil

Kutná Hora – Maturitní ples Střední odborné školy a Středního odborné učiliště řemesel Kutná Hora se konal 24. ledna v kutnohorském Lorci. K tanci a poslechu zahrála místní kapela Paragraf 202 se zpěvačkou Janou Bechyňovou, jejíž hlas je opravdu jedinečný.

„Maturiťák“ tříd 4S a 4V oborů sociální činnost a veřejnoprávní činnost začal předtančením, nástupem maturantek a pokračoval slavnostní chůzí po červeném koberci. Studentky si pak užily šerpování a tance s učiteli a především s rodiči. Zástupkyně studentek poděkovaly za podporu pedagogickému sboru a hlavně rodičům! A mimochodem, v obou třídách je celkem 49 děvčat a žádný kluk. Takže, když píšeme o maturantkách pouze v ženském rodě, není to omyl, ani genderová nekorektnost, je to skutečnost.

Historie SOŠ a SOU řemesel je dlouhá. Vzdělávací činnost zahájila již v roce 1988. Tomuto datu předcházela rychlá výstavba školní budovy v Čáslavské ulici. Po roce 1989 se původní výlučně stavbařské zaměření výuky změnilo a škola se stala univerzálním zařízením pro přípravu mládeže, převážně řemeslných profesí. Jelikož se mohou udržet jenom silné školy s velkým počtem žáků, došlo ke slučování škol. Ke škole se přidalo SOU strojírenské, SOU místního hospodářství a SOU stavební Čáslav. Později došlo ke sloučení se SOU oděvním a Rodinnou školou.

V současnosti je škola moderním a stále se rozvíjejícím školským zařízením s širokou nabídkou oborů. Nabízí čtyřleté maturitní a dvouleté nástavbové obory, ale také tříleté obory učební. Ze všech oborů nalézají žáci úspěšné uplatnění v praxi.

Maturitní ples si užili nejen maturantky, ale také rodiče a pedagogický sbor. Ještě zbývá věc nejdůležitější a tou je úspěšné složení maturitní zkoušky. A potom? Už jen start k profesní a životní kariéře!

Vladimír Havlíček