Události Online spouští SMS SERVIS 2.0.

Události Online spouští SMS SERVIS 2.0.

Události Online – Internetové regionální zpravodajství Události Online je pravděpodobně jediným zpravodajstvím v České republice, které zdarma rozesílá svým čtenářům a fanouškům SMS notifikace do mobilu.  Službu může mít každý, kdo se řádně zaregistruje do systému. Od 27.12.2019 je připravena nová verze, a to SMS SERVIS 2.0. Jak se verze liší se dočtete ve článku níže.

Více informací o službě SMS SERVIS čtěte zde.

SMS SERVIS 1.0.
Původní SMS SERVIS 1.0. znají odběratelé info sms velmi dobře. Když se v okolí jejich zadané lokality stane dopravní nehoda, výjezd hasičů či náhlá změna počasí, jsou automaticky upozorněni. Pokud ale má uživatel nastaveno hodně lokalit, stává se, že mu chodí informace, o které nemá zájem a jedná se o zbytečnou SMS. Tuto chybu odstraňuje SMS SERVIS 2.0.

SMS SERVIS 2.0.
Tato verze je lepší v tom, že podporuje tzv. vícekanálové rozesílání SMS, a to odděleně pro všechny odběratele informací. Nově tak rozlišuje všeobecné informace z měst a obcí, výjezdy hasičů od čistě SMS zpráv s dopravním zpravodajstvím.

Příklad v praxi
Službu SMS SERVIS 1.0. má aktivní muž, který se živí jako kurýr, a bydlí v Chrudimi. Má nastaven odběr SMS ze všech možných lokalit. Když cestuje a doručuje, chodí mu SMS zprávy, které nejsou rozlišeny od dopravy, výjezdů hasičů, kultury a ostatních zpráv. Jeho telefon je občas doslova zahlcen zbytečnými zprávami. Pro muže není užitečné, když vyjíždí hasiči k požáru, když má zájem pouze o dopravní informace.

SMS SERVIS 2.0. právě řeší to, že mu budou odesílány POUZE DOPRAVNÍ INFORMACE z jeho zvolených lokalit, a jeho číslo nebude spamováno pro něj nedůležitými informacemi.

Nová verze služby SMS SERVIS bude do ostrého provozu nasazena dne 27.12.2019 mezi 1:00-6:00 hodinou. Všem účastníkům bude rozeslána informační SMS o vylepšení služby.

POZOR!
Všichni odběratelé info SMS si budou muset nastavit, zda-li chtějí odebírat dopravní informace z jejich lokalit. Návod a instrukce jak informace nastavit budou rozeslány v pátek 27.12.2019. Nejedná se o nic složitého.
Ostatní SMS s kulturou, výjezdy hasičů, informace z úředních desek měst a obcí budou i nadále zachovány.

Informace pro členy hasičů:
Pro všechny členy hasičů automaticky aktivujeme dopravní informace podle jejich původního nastavení lokalit. Není potřeba nic aktivovat. Pouze v případě, pokud si bude účastník přát rozšíření dopravních informací.