Také v Čáslavi oslavili položením květin třicáté výročí „sameťáku“

Také v Čáslavi oslavili položením květin třicáté výročí „sameťáku“

Čáslav – Třicáté výročí „Sametové revoluce“ si připomněli čáslavští občané řadou oslav během prosluněné neděle.

První akcí celodenních oslav bylo dopolední promítání snímku „Jak to říct dětem“ v Komenského síni evangelické fary. V odpoledních hodinách položili představitelé města s občany kytice a zapálili svíčky u pomníku obětem v Mahenově ulici. Byly proneseny proslovy a Modlitba za svobodu.

Oslavy pokračovaly na Žižkově náměstí písněmi k výročí revoluce v podání vokálního dua T’N’T’, tedy Terezy Bečičkové a Tomáše Ludvíčka. Po sedmnácté hodině zazněly zvony čáslavských kostelů a oslavy na náměstí zakončil koncert ZUŠ-BAND orchestru Čáslav.

Další akcí bylo neformálního setkání občanů na Nové scéně Dusíkova divadla. Oslavy byly ukončeny promítnutím filmu režiséra Jonáše Karáska Amnestie v kině Miloše Formana.

Změna společenského zřízení před třiceti lety přinesla nejen svobodu, ale také zodpovědnost za své životy, za své jednání a konání. Někteří z nás podlehli tlakům konzumní společnosti, jiní si váží možností, které listopad 1989 přinesl, někdo na dobu socialismu vzpomíná s nostalgií.

Dramatik Václav Havel před třiceti lety pronesl větu, která se stala mottem sametové revoluce. A přestože je dnes vysmívána nejrůznějšími cyniky a hlupáky, stále je inspirující. Ta věta zní: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Je to cíl, který samozřejmě není stoprocentně dosažitelný, přesto ho nesmíme vzdát. Účastníkům čáslavských oslav se splnil.

Vladimír Havlíček