Legiovlak můžete navštívit v Čáslavi do 30. června

Legiovlak můžete navštívit v Čáslavi do 30. června

Čáslav – Chcete uctít hrdinství našich předků, dovědět se něco z naší historie a zároveň se seznámit s technikou ze začátku dvacátého století? Zajímá vás, jestli máte mezi legionáři svého předka? Tak to si nenechte ujít devatenáctou zastávku Legiovlaku v letošním roce, při které si můžete prohlédnout na čáslavském nádraží legionářské muzeum na kolejích. Legiovlak bude v Čáslavi do 30. června, celkem letos navštíví 35 míst.

Legiovlak  připomíná boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů projede do roku 2020 celou Českou a Slovenskou republiku. Skládá ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, jakými se v letech 1918-1920 naši legionáři přepravovali přes Rusko po Transsibiřské magistrále. Připomíná, že vznik Československa stál na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu bojovali na všech bojištích první světové války a po jejím skončení dále nasazovali životy. Bojovali s Poláky a Maďary o hranice nového státu a také s ruskými bolševiky na Sibiři.

V letech 2011-2015 zakoupila Československá obec legionářská vyřazené historické vagóny. Jeden z plošinových vagonů zapůjčily České dráhy a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana. Vagóny jsou opraveny tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily život na kolejích, jak ho žili naši legionáři. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. 

Návštěvníci Legiovlaku si mohou na místě zjistit, jestli měli mezi svými předky legionáře. Posádka dokáže vyhledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty a vzpomínky.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži získávat nebo obnovovat povědomí o zásluhách legionářů na vzniku samostatného státu. Dokumentuje oběti, které stály za jeho vznikem. A přestože se společný stát rozpadl na dvě hrdé, samostatné a demokratické republiky, mělo význam o něj bojovat. To platí dvojnásob o letech 1938, 1948, 1968 a 1989. A platí to dodnes!

Vladimír Havlíček