FOTO: Hasiči z Hostovlic oslavili 130 let založení sboru

FOTO: Hasiči z Hostovlic oslavili 130 let založení sboru

Hostovlice – V sobotu 22. června sbor dobrovolných hasičů v Hostovlicích pořádal výroční schůzi u příležitosti 130 let založení sboru (zal. 29. 6. 1889).

První „část“ oslav jsme zahájili již 18. května okrskovou soutěží na místním fotbalovém hřišti i s malým obohacením průběhu samotné soutěže.
FOTO: Hasiči z Hostovlic slaví 130 let

Pozvání na sobotní výroční schůzi přijalo OSH Kutná Hora, návštěvou nás poctil samotný starosta p. Dušek, dále z okrsku SDH Okřesaneč, Potěhy, Schořov a Zehuby – Kamenné Mosty. Mezi pozvanými byli i zástupci obce v zastoupení místostarostky Zuzany Musilové, za TJ Hostovlice předseda pan Musil a za chovatelé předseda René Moravec, spřátelené sbory sousedního okrsku Ronov nad Doubravou v čele se starostou okrsku a sboru Ronov nad Doubravou panem Labutěm, velitelem okrsku Radimem Vašíčkem a zástupkyní SDH Třemošnice paní Vašíčkovou. Na schůzi přišli i bývalí členové sboru, přátelé a pomocníci.

Valnou hromadu zahájil starosta sboru p. Růžička, minutou ticha jsme uctili památku zesnulých členů, kteří již nejsou mezi námi. Následovalo přečtení historie sboru kronikářem Martinem Navrátilem. Dalším cenným bodem výročí bylo ocenění členů sboru. Čestné uznání SDH obdržela Simona Schullerová a Miroslav Schuller. Čestné uznání OSH KH, velitel Michal Bartoš, Stanislav Kolárik, Martin Navrátil, Jana Orlová, náměstkyně starosty Jolana Stehlíková, jednatelka Tereza Široká, Hana Vitáková. Ocenění za zásluhy Zdeněk Stehlík, za příkladnou práci Joska Jaroslav st., za 10 let u SDH Kropáček Jan, Navrátil Martin a za 30 let u SDH Zdeněk Stehlík.

V diskuzi se jako první ujal slova starosta OSH Kutná Hora pan Dušek, zhodnotil práci hasičů a předal čestné uznání OSH našemu sboru, následovala slova jednotlivých zástupců pozvaných sborů, poděkování za pozvání, pochvala organizace okrskové soutěže, včerejší schůze a dosavadní sportovní úspěchů našich soutěžních družstev.

závěrem

V první řadě bych ráda poděkovala „mému“ sboru za to, že jsme společnými silami zvládli a ponořili se do letošní organizace oslav 130 let našeho sboru. Jsem neskutečně ráda, že se nám povedlo vyvrátit mýty, které okolo našeho sboru kolovali a kolují. Myslím, že (nejen) kvalitní soutěž i když s rekordně malou účastí je toho důkazem. Největší díky ale patří Vám dámy a pánové za to, že jste to semnou všichni vydrželi (i když to bylo jistě mnohokrát dost těžké  :D). děkuji T.

Za SDH Hostovlice, jednatelka sboru Tereza Široká

CELÁ FOTOGALERIE ZDE