Jarmila Valentová přednášela v Čáslavi o archeologické lokalitě Bylany

Jarmila Valentová přednášela v Čáslavi o archeologické lokalitě Bylany

Čáslav/Bylany – „Bylany u Kutné Hory – jeden z nejvýznamnějších evropských výzkumů neolitu“ byl název přednášky doktorky Jarmily Valentové. Přednášku zorganizoval na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav.

PhDr. Jarmila Valentová z čáslavského Městského muzea je historička a archeoložka, bývalá ředitelka Regionálního muzea v Kolíně. Zabývá se dějinami a archeologií, především Kutnohorska a Kolínska a posluchači si tak nemohli přát lepší odbornici na prezentaci mnohaletého výzkumu  neolitického osídlení v katastru obce Bylany. Odbornou i laickou veřejností jsou oceňovány její odborné publikace.

Archeologické naleziště Bylany leží v údolí potoka Bylanka u Kutné Hory. Od roku 1953 zde probíhal velkoplošný archeologický průzkum, při kterém bylo odkryto téměř sedm hektarů plochy. Celková rozloha sídelních areálů dvou neolitických kultur má přes 120 hektarů. Bylo zde objeveno 134 půdorysů dlouhých kůlových domů a přes 1300 dalších technických objektů. Významným objevem byl velký kruhový útvar – rondel, který sloužil jako shromaždiště a kultovní místo.

Výzkum v Bylanech je jedním z nejdůležitějších odkryvů sídelního areálu neolitické kultury v Evropě. Dobře připravená přednáška doktorky Jarmily Valentové přinesla zajímavé a komplexní informace o této lokalitě evropského významu.

Vladimír Havlíček