Fotoklub slaví 100 let existence

Fotoklub slaví 100 let existence

V pondělí 28. ledna byla v prostorách výstavní síně Městského muzea a knihovny Čáslav na Žižkově náměstí otevřena výstava fotografií, pocházejících z dílny členů čáslavského fotoklubu. Ten v tomto roce oslaví významné výročí. 
„V průběhu května 2019 bude našemu fotoklubu 100 let. Tuto skutečnost potvrzuje časopis Fotografický obzor, ročník 26 na straně 107, jehož kopie se nachází zde ve vitríně,“ připomněl ve svém úvodním proslovu v rámci vernisáže současný předseda klubu, pan Igor Sloboda. Ten také vzpomněl, že prvním zvoleným starostou čáslavského fotoklubu (který je jedním z nejstarších podobných uskupení v naší republice) byl v roce 1919 zvolen pan ředitel nemocenské pokladny pan Rudolf Paďouk (*1876, +1957), který se svojí nebývalou aktivitou velmi zasloužil o rozvoj a oblibu fotografie nejen v Čáslavi, ale i v rámci republiky a jeho činnost byla známá dokonce i za jejími hranicemi.Historie čáslavského fotoklubu byla složitá, mnohdy nepříznivá doba dokonce jeho činnost výrazně omezila nebo přerušila. Takovým obdobím byla samozřejmě i válečná léta, kdy se někteří členové potýkali s pronásledováním fašisty. Uvězněni byli například pánové František Michalec nebo Jiří Holeček, JUDr. Antonín Munzi byl dokonce 17. června roku 1942 popraven.Další problémy se vyskytly po roce 1948, tedy v době, která klubové činnosti rozhodně nepřála. Výjimkou nebyl ani čáslavský fotokroužek, který byl nejprve převeden pod správu Revolučního odborového hnutí a později spadal pod Městské kulturní středisko.Po roce 1989 byla činnost fotoklubu obnovena a v současné době je jeho zřizovatelem Dusíkovo divadlo Čáslav. Práce členů klubu můžeme vídat na každoročních výstavách – ať již ve výstavní síni městského muzea – jako například nyní – nebo častěji ve foyer Dusíkova divadla.Současná výstava bude veřejnosti přístupná až do 10. února.     zn