Rodinné centrum Třemánek na nové adrese

Rodinné centrum Třemánek na nové adrese

Třemošnice – V neděli 13. ledna se konal slavnostní den. Rodinné Centrum Třemánek, z.s., pořádalo v nových prostorách na adrese Lichnická 402 Den otevřených dveří. V předešlých letech sídlilo v místní základní škole, poté v mateřské škole a nyní v samostatném objektu. Ten tvoří vestibul, šatna, toalety, chodba, kuchyňka, velká místnost s hernou, menší s prolézacím domečkem a poslední místnost se stoly pro dětské výtvarné dílničky.

Maminky s dětmi a další hosté se začali scházet po 13. hodině. Zatímco dospělí si prohlíželi prostory, děti se hned chopily připravených hraček a vrhly se do hraní.

Krátce po 14. se slova ujala Ing. Jaroslava Smutná, zastupitelka města Třemošnice. Ta přivítala všechny přítomné a seznámila je s Třemánkem. Uvedla, že rodinné centrum je určeno zejména pro maminky s malými děti a pro předškoláky. Záměrem je, aby se děti naučily začlenit do kolektivu a maminky nebyly izolovány od světa a mohly mezi sebou sdílet zážitky s dětmi. Poděkovala rovněž všem sponzorům, kteří na opravu objektu přispěli.

Ke slovu se dostal také starosta města Ing. Miroslav Bubeník. Ten popsal, jak probíhal prodej a koupě budovy, když předešlá firma ukončila svou činnost, a začal vznikat projekt na využití těchto prostor. Poděkoval firmám, které jej realizovaly ve velmi krátké době. Poté promluvil o budoucích plánech, např. o venkovních opravách zahrady a fasády či dovybavení venkovních prostor.

Od 15 hodin bylo pro děti připraveno maňáskové divadlo, kde se hrála pohádka O pejskovi a kočičce.

Objekt byl v minulosti sídlem transportní firmy. Díky dobrým vztahům města a majitele pobočky firmy se podařilo městu Třemošnice tuto budovu odkoupit a nadále ji využít.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník