„Čáslavanem a Čáslavankou 2018“ jsou Jaroslav Skopal a Martina Formanová

„Čáslavanem a Čáslavankou 2018“ jsou Jaroslav Skopal a Martina Formanová

Čáslav – Cena „Čáslavan a Čáslavanka 2018“ byla udělena! Čáslavanem za rok 2018 se stal pan Jaroslav Skopal, Čáslavankou za rok 2018 se stala paní Martina Formanová.

Tuto cenu uděluje Čáslavský zpravodaj každoročně na návrhy svých čtenářů a čtenářek. Navržen může být každý, kdo se jakýmkoliv způsobem zasadil o rozvoj a propagaci Čáslavi. Nemusí být občanem Čáslavi.

Pan Jaroslav Skopal žije v Přerově, ale přesto je s Čáslaví navždy spojen. Napsal totiž knihu o čáslavském rodákovi, generálu Františku Moravcovi. Popsal v ní generálův život od jeho narození 23. července 1895, až po úmrtí 26. července 1966 ve Washingtonu. Zdokumentoval jeho boj proti totalitním režimům a také podíl na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.  

Paní Martina Formanová, rodným jménem Zbořilová, je česká spisovatelka a scenáristka, jejím manželem byl oscarový režisér, čáslavský rodák Miloš Forman. Přestože manžel v loňském roce zemřel, má k jeho rodišti vřelý vztah, pravidelně ho navštěvuje a propaguje v zahraničí. V loňském roce věnovala městu portrét svého manžela od malíře Romana Řeháka.

Jaroslavu Skopalovi a Martině Formanové právem patří cena „Čáslavan a Čáslavanka 2018“ za propagaci města doma i v zahraničí. Návrhy za rok 2019 posílejte v průběhu celého roku na stránky Čáslavského zpravodaje.

Zdroj: Čáslavský zpravodaj