Kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi u Čáslavi skrývá tajemství

Kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi u Čáslavi skrývá tajemství

Zbyslav – Spolek pro zdravé Vrdy se zajímá o výzkumy nedávno zesnulého Josefa Novotného ve Zbyslavi. Tímto článkem skládáme hold jeho schopnostem a jeho lidství.

Proutkař a psychotronik pan Josef Novotný z Dolních Bučic hledal podzemní chodby pod kostelem Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi. Toto nás velmi zaujalo. Byla by škoda, aby o této pozoruhodné historické památce nevěděli i ostatní obyvatelé našich obcí a milovníci tajemna a historie vůbec.

Rozhodli jsme se, že pomůžeme zaznamenat souřadnice chodeb, které pan Novotný nalezne. Pan Novotný byl již mnohokrát přizván k pátráním po chodbách, hrobech, zakopaných sochách či jiných předmětech. Třeba jste viděli v televizi pátrání po hrobu Jakuba Krčína z Jelčan. Třeba u vás pan Novotný hledal vodu či geopatogenní zóny.

Zajímalo nás, jak vlastně pan Novotný přišel na to, hledat zrovna zde podzemní chodby. Celé to začalo tím, že obyvatelé domu č.p. 5 ve Zbyslavi, který je označován jako katovna, potřebovali najít pramen vody. Pan Novotný našel nejen vodu, ale i podzemní prostory.

Před vrátky je chodba v jedenáctimetrové hloubce a má strop dva metry vysoký. Od katovny vede chodba přímo k soše, která je vpravo od schodiště do kostela. Ve vzdálenosti 3 m vpravo od sochy je strop chodby 16 metrů hluboko. Než nás však chodba od katovny dovede až k soše, je zde odbočka doleva ke statku č.p. 58. Další odbočka z přímého směru je u sochy, vede vlevo přes odpočívadlo na schodech /hloubka 22 metrů/ a pokračuje ještě dál mezi památníkem a rohem zahrádky č.p. 63, pod č.p. 131 a dále rovně z kopce. Přetíná ulici Hradební v její spodní části.

Poslední zaměření této chodby bylo pod zídkou vpravo u odbočky na Bílé Podolí v ulici Jiráskova. Zde se chodba již dostává pomalu k povrchu, je již jen ve čtyřmetrové hloubce. Zřejmě chodba ústila někde v polích za silnicí. Kolem sochy vede chodba přímým směrem přes hřbitov a celý kopec před vraty č. p. 80 a 81 /17 metrů pod povrchem/ až ke Starkočskému potoku pod kopcem.

Nejmohutnější chodba však vede ze zákristie kostela, pod bránou na hřbitov směrem za školu, kde v dávných dobách bývala tvrz. Svědčí o tom i název ulice Hradební. Pod kostelem je chodba v hloubce 4 metry, v blízkosti školy je potom hloubka 6 metrů. A tato chodba je opravdu prostorná, jak pan Novotný poznamenal, projel by i kočár. Vzhledem k tomu, že dále vede chodba bohužel přes soukromé pozemky, nelze toto zdokumentovat.

Chodba, která odbočuje nedaleko od katovny do dvora statku vede zřejmě stále rovně přes zahrady dolů z kopce. Pan Novotný ji opět zaměřil u č.p. 91 u zastávky autobusu. Zde má chodba dva metry v průměru a je v hloubce 4,5 metru. Je zřejmé, že kopec pod kostelem je plný tajemství.

Můžeme se jen dohadovat, k čemu chodby sloužily a kdo je nechal vybudovat. Při mapování podzemních chodeb jsme měli to štěstí, že pan Veselý šel větrat kostel. Ochotně nám umožnil vstup do kostela, takže pan Novotný mohl prohledat i prostor kostela. V kostele je roztroušeno několik hrobů a jedna velká hrobka před pravým bočním oltářem. Před oltářem je schodiště do hrobky. V zákristii vyúsťuje nejmohutnější z chodeb.

Toto vše jen umocnilo ohromný dojem, který na nás kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi udělal. Je opravdu nádherný. Pan Josef Novotný dokáže pomocí pružiny a drátů hotové zázraky. Například mu lípa, která je před věží školy, prozradila, že je stará již 264 let. Ale to je ještě mladice proti dubu, který roste už 513 let vedle hřbitova před č.p. 64. Své dovednosti cvičí pan Novotný již od dětství, kdy ho učil hledat vodu pomocí proutků jeho děda. Říkal mu, že se musí snažit opravdu vodu najít. Aby, až lidé kopáním vodu nenajdou, „nenakopali jemu“.

Lenka Bochníčková, Spolek pro zdravé Vrdy