V Krchlebech u Čáslavi posvětili kapličku Panny Marie

V Krchlebech u Čáslavi posvětili kapličku Panny Marie

Krchleby V Krchlebech u Čáslavi byla posvěcena zrestaurovaná výklenková kaplička Panny Marie. Slavnost začala mší v místním kostele svatého Václava, kterou celebroval páter magistr Bohuslav Stařík z čáslavského děkanství Římskokatolické farnosti. Tuto úspěšnou akci si připomeneme v rámci seriálu „Ohlédnutí“.

Po ukončení mše následovala pouť obcí ke kapličce, ke které se připojovali místní občané. Pan Josef Hrdý, „fanda“ a odborník přes koně, vozil mezi kostelem a kapličkou hlavně starší občany v kočáře taženým koňmi. Všechny zájemce, především děti, vozil i během celého odpoledne.

Po příchodu ke kapličce následovalo žehnání, při kterém páter Bohuslav Stařík řekl: „Kapliček je v naší zemi velké množství, ale krchlebská kaplička má větší význam, má za úkol spojovat lidi, bez ohledu na vyznání“. Pan páter dále poděkoval: „Děkuji všem, kteří se zasadili o obnovu kapličky, především starostce obce bakalářce Bohumile Jeřichové“.

Doba vzniku výklenkové kapličky Panny Marie v Krchlebech není přesně známa, stejně tak jako její účel a zakladatel. Je pouze známo, že byla založena v 18. století a zasvěcena Panně Marii, jejíž obraz se v kapličce nachází. Jedná se o klasicistní stavbu, protože klasicismus se vyznačuje přísnou souměrností, jednoduššími fasádami a inspirací antikou. Kaplička byla postavena v polích na křižovatce obchodních cest, dnes vlivem pokračující zástavby stojí v jižní části obce.

Obci Krchleby se podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje z fondu kultury ve výši 82.740,- korun na opravu kapličky. Během opravy došlo k úpravě podloží a základové spáry, vyrovnání povrchu zdiva, přeštukování  vnitřních stěn, úpravě povrchu vnějších omítek, opravě schodu, výměně střešní krytiny a opravě atypických konstrukcí.  Celý projekt realizovala společnost Obnova památek s.r.o., Kutná Hora.

Po vlastním posvěcení probíhala celé odpoledne příjemná zábava. Bylo připravené grilované selátko, nápoje a paní starostka roznášela cukroví. Je vidět, že v Krchlebech se místní občané dokáží nejen bavit, že se starají o své okolí, o historické památky, ale také nezanedbávají rozměr duchovní.

Vladimír Havlíček