Jan Kilián přednášel v Čáslavi o Martinu Maxmiliánu z Golče

Jan Kilián přednášel v Čáslavi o Martinu Maxmiliánu z Golče

Čáslav/Golčův Jeníkov – „Martin Maxmilián z Golče“ byl název přednášky docenta Jana Kiliána, zorganizované Muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“. Není divu, že v budově Nové scény čáslavského Dusíkova divadla byl rekordní počet obyvatel Golčova Jeníkova, vždyť se přednášelo o nejvýznamnějším občanovi v historii, po kterém město dokonce nese název!

Členové a příznivci spolku si vyslechli přednášku docenta PhDr. Jan Kiliána, Ph.D., která se uskutečnila ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav. Přednášející působí jako pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzitě v Hradci Králové. Je autorem řady odborných publikací, zejména z období třicetileté války. Jako jediný historik zpracoval podrobně osudy generála Martina Maxmilián z Golče, přestože téměř chyběly historické prameny. Čerpal tedy informace v dnešním Rakousku, Německu, Polsku a v dalších evropských zemích.

Martin Maxmilián z Golče byl příslušníkem rozvětveného pomořanského šlechtického rodu. Doslova od píky se v císařské armádě vypracoval přes nižší důstojnické funkce až ke generálským hodnostem, nechyběl v celé řadě velkých bitev třicetileté války. Dobyl řadu významných měst a pevností, některé zachránil vybudováním kvalitních hradeb. Do historie se zapsal soubojem, při kterém zastřelil jediného syna polního maršálka Pappenheima, který ho k souboji vyzval, ale především tím, že přivedl pomoc Švédy obležené Praze.

Zasloužil se o výstavbu velkého množství památek v městečku na Vysočině, které po něm dostalo své jméno. Mluvíme samozřejmě o Golčovu Jeníkovu. Nejznámější stavbou je areál lorety při empírovém kostelu sv. Františka Serafínského. Martin Maxmilián z Golče a jeho choť Marie Magdalena Juliána z Obsinnigu zde v malé kryptě za oltářem loretánského domku sní společně svůj věčný sen. Jsou pohřbeni pod mramorovým náhrobníkem, nad nímž je zavěšena dělová koule, což je originální odkaz na funkci generála polního zbrojmistra.

Docent Jan Kilián je autorem řady titulů. Ale největší oblibu si získal v Golčově Jeníkově, nejen při exhumaci Martina Maxmiliána a jeho manželky Marie Magdaleny Juliány. Však také po přednášce přijal řadu pozvání na nejrůznější akce od „svých jeníkovských“!

Vladimír Havlíček