S netopýry se můžeme setkat v Semtěši u Čáslavi

S netopýry se můžeme setkat v Semtěši u Čáslavi

Semtěš – S kolonií netopýrů se můžeme pravidelně setkávat na půdě evangelického kostelu v Semtěši u Čáslavi. Respektujme však požadavek na klid těchto ohrožených a zákonem chráněných savců!

V ČR žije 22 druhů netopýrů. Netopýři (latinsky Microchiroptera) jsou savci a patří do řádu označovaného jako letouni, protože si jako jediní z nich osvojili schopnost aktivně létat. Jsou po hlodavcích druhou nejpočetnější skupinou savců.

Netopýři jsou živočichové s převážně noční aktivitou, některé druhy však vylétávají z úkrytů ještě před soumrakem. Za tmy se orientují pomocí tzv. echolokace. Vydávají pro lidské ucho neslyšitelné ultrazvuky a podle jejich ozvěny dokážou určit svou polohu v prostoru, rozpoznat okolní překážky, kořist nebo jiné netopýry. Vynikají akrobatickým letem o rychlosti 20–50 km/hod.

Netopýři se vyvinuli před 60 milióny lety z primitivních hmyzožravců, předchůdců dnešních ježků a rejsků. Oči většiny druhů jsou malé a špatně vyvinuté, vidí pouze černobíle. Je dobře, že kolonie „semtěšských“ netopýrů není pro veřejnost běžně přístupná, všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou totiž zákonem chráněné, některé jsou dokonce kriticky ohrožené. Mějme toto na paměti, když se někde náhodou setkáme s tímto jediným létajícím savcem. 

Vladimír Havlíček