Koaliční smlouvu podepsali v čáslavském hotelu Grand

Koaliční smlouvu podepsali v čáslavském hotelu Grand

Čáslav – Na základě voleb konaných ve dnech 5. a 6. října byla podepsána v salonku čáslavského hotelu Grand koaliční smlouva. Za Čáslav pro všechny podepsal Vlastislav Málek, za Občanskou demokratickou stranu Anna Krúpová a za Šanci pro rodinu Michaela Mandáková. Smlouva obsahuje základní principy spolupráce v orgánech města a je veřejná.

Vlastislav Málek poděkoval předchozímu vedení města za vše pozitivní, co pro občany města vytvořili a rozhodně se ohradil proti „zaručeným“ zprávám o údajně plánovaných čistkách na radnici. Vyzval k široké spolupráci nejen vítězné strany a hnutí, ale také zastupitele stran opozičních. Těm Vlastislav Málek vzkázal: „Vítězství nepovažujeme za krok k dobytí pozic. Vnímáme ho jako důležité, nemělo by ale vést k tomu, že ti, kdo skončili na dalších místech, by měli být pokořeni, natož poníženi.“ A dále dodal: Vážíme si práce, která v Čáslavi byla v minulém období odvedena, a nemáme potřebu se negativně vymezovat vůči těm, kteří s námi netvoří koalici. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom se snažili vymezit vůči lidem, kteří mají nebo měli ve vysoké politice vysoké posty.“ Podle budoucího starosty zkušenosti a kontakty těchto lidí přispějí k rozvoji města. „K této spolupráci jsme připraveni!“ vzkázal doktor Málek.

Michaela Mandáková mj. konstatovala:  „Koaliční spolupráci vnímám jako službu a práci. Vím, že nás čeká hodně zajímavé práce a hlavně s lidmi, kterých si vážím.“ Anna Krúpová dodala: „Uvítala bych, aby nové zastupitelstvo pracovalo s klidem, bez emocí a především, aby na prvním místě mělo skutečně na mysli zájem občanů Čáslavi, a aby pokud možno roztržky z minulosti byly uloženy k ledu.“

Zástupci koaličních stran představili cíle pro příští volební období. V oblasti zdravotnictví je to udržet a rozšířit péči poskytovanou městskou nemocnicí. Rozvíjet služby pro seniory. Pokračovat v rozpracovaném projektu výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého. Navíc podporovat sociální bydlení. Vybudovat nová záchytná parkoviště, osvětlit přechody a vybudovat nové. V oblasti sportu se zaměřit především na děti a mládež. Více podporovat spolky a jednotlivce, kteří se zasazují o kulturní život ve městě. V záležitostech ohledně skládky zvyšovat informovanost a více zapojit Odbor životního prostředí Městského úřadu při ochraně obyvatel. Nastolit maximální otevřenost a informovanost směrem k občanům. Z Čáslavských novin vytvořit tisk, který nebude platformou pro jednostranné šíření názorů.

Výzvy a plány nové čáslavské koalice vzbuzují naději. Doufejme, že opoziční strany přijmou nabídku ke konstruktivní spolupráci, občané Čáslavi by na ní jenom vydělali!

Vladimír Havlíček