Dobrá zpráva pro nemocnici i celé město

Dobrá zpráva pro nemocnici i celé město

Ve středu 3. října došlo mezi čáslavskou městskou nemocnicí a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou k uzavření smluvního vztahu na příštích pět let. Co tento krok v praxi znamená?

„Zmiňovaná smlouva v podstatě zajišťuje čáslavské nemocnici jistou existenci ve stávající podobě minimálně pro příští pětileté období,“ vysvětlil její ředitel, MUDr. Martin Novák, který zároveň podotkl, že podpisu smlouvy předcházela poměrně složitá jednání.

„Původním záměrem VZP bylo omezení rozsahu v současné době poskytovaného spektra služeb, které mohou místní obyvatelé i lidé z okolí v naší nemocnici využívat. Jednání jsem se účastnil jak já osobně z pozice ředitele nemocnice, tak ale i starosta města, inženýr Jaromír Strnad, nebo místostarosta, magistr Daniel Mikš. Veškeré úvahy o jakémkoliv omezení provozu nemocnice jsme ale jednoznačně odmítli a naše stanovisko jsme následně také obhájili. Ke kladnému výsledku nakonec také výrazně napomohla osobní návštěva ředitele pojišťovny, PhDr. Mgr. Jana Bodnára, LL.M. přímo v naší nemocnici, kde jej mile překvapilo jak její vybavení, tak i přátelské prostředí a podmínky jak pro personál, tak i komfort pro naše pacienty. “

„Máme samozřejmě radost z takového výsledku, zvláště s ohledem na skutečnost, že jednání nebyla jednoduchá,“ doplnil starosta města, inženýr Jaromír Strnad s dovětkem, že dalším cílem je nyní dosáhnout v co nejkratším časovém horizontu zvýšení počtu porodů v čáslavské nemocnici nad hranici pěti set za rok.

V současné chvíli tedy můžeme konstatovat, že provoz čáslavské městské nemocnice zůstane díky úspěšnému jednání jejího vedení a zástupců města i pro příští roky ve stávajícím rozsahu. Obyvatelům města i jeho okolí, stejně jako personálu nemocnice, tato zpráva tedy dává jistotu, že zdravotní péče bude i napříště dostupná.