Koutský mlýn u Polipes překvapí vodopádem

Koutský mlýn u Polipes překvapí vodopádem

Polipsy – Koutský mlýn, kaplička a vodopády, to je kouzelné místo k odpočinku na jihozápadním cípu kutnohorského okresu, na polovině cesty mezi Čestínem a Kácovem.

Tato lokalita leží u obce Polipsy na Čestínském potoce, zvaném Čestínka. První zmínky o této lokalitě pocházejí z roku 1390. Roku 1714 je Koutský mlýn uváděn jako součást majetku kácovského panství. Mlýn mlel obilí, prodával mlynářské výrobky, vykupoval dříví a prodával řezivo.

Nad Koutským mlýnem býval rybník, dnes je zarostlý vodními rostlinami. Za zmínku stojí skutečnost, že v době II. světové války se v rodině zdejšího mlynáře pana Hlaváčka ukrýval židovský spoluobčan, pan Stránský, před deportací do koncentračního tábora. Zůstal zde až do roku 1945. Rodina Hlaváčkova tím riskovala celou dobu své životy, protože za tento skutek byl tehdy jediný trest – smrt.

U mlýna se nachází kaplička k poctě Panny Marie s datem L. P. 1919. Takové kapličky stavěli nebo upravovali navrátilci ze světové války jako výraz díků za přežití útrap a hrůz. Dalším, velice romantickým místem jsou nevelké vodopády, které dokreslují kouzlo tohoto místa. Vodopády nemají název, místní jim však říkají Koutské, Kácovské a nebo také Čestínské.

Polipsy je malá vesnice, nachází se asi 4 km na jihozápad od Čestína. O založení obce Polipsy koluje mezi lidmi následující pověst: majitelé zdejší tvrze často honili zvěř a smečky psů způsobovaly velké škody všem robotníkům. Okolní sedláci se vzájemně domluvili, že kdekoliv se objeví volně pobíhající psi, tak budou bez milosti pobiti. A tak se stalo, že sedláci pobili celé smečky psů, což majitele tvrze tak pohněvalo, že pod tvrzí založil ves a pojmenovali ji jaksi na potupu a posměch „Pobipsy“. Kdo jméno přeměnil a kdy se tak stalo, nikdo bohužel neví.

Udělejme si malý, romantický výlet, navštivme překrásné místo u Polipes a nechme se okouzlit „geniem loci“ Koutského mlýna, kapličky a vodopádů!

Vladimír Havlíček