Pamětní kámen bitvy u Čáslavi byl odhalen

Pamětní kámen bitvy u Čáslavi byl odhalen

Čáslav/Bratčice – Pamětní kámen autora Františka Tesaře byl slavnostně odhalen u obce Bratčice. Připomíná výročí bitvy, která se zde odehrála roku 1618. Význam bitvy připomněl historik doktor Filip Velímský. Zároveň byla otevřena obnovená cesta z Bratčic do Horek.

František Tesař je umělecký mozaikář, restaurátor a autor historických skleněných a kamenných mozaik, výtvarník a malíř. Narodil v Čáslavi 27. března 1936. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor nástěnných technik. Jeho koníčkem je figurální malba.

Pamětní kámen je věnován první velké bitvě třicetileté války, která se odehrála v těsném sousedství Čáslavi, v prostoru Horek a Bratčic. Utkali se zde vojáci stavovské armády s vojáky císařskými, a to vše během šesti dnů. V těžkých bojích bylo masivně používáno dělostřelectvo, byly vybudovány polní pevnůstky se sítí okopů, oboustranné výpady a útoky byly na denním pořádku. Prvenstvím bitvy byla skutečnost, že to byla pravděpodobně první zákopová válka v historii.

Pamětní kámen připomíná bitvu, které se odehrála před 400 lety. Je to memento, které  si musíme připomínat zvláště v současnosti. Na dohled od od pamětního kamene, na bratčickém hřbitově, jsou nainstalovány čtyři dřevěné kříže s nerezovými zvony, na nichž jsou vyryty křížky jako vzpomínka na vyhaslé životy a nápisy připomínající tuto krvavou událost. Na prvním křížku je nápis ,,Válka třicetiletá a hořkost po věky“, na druhém „Zde šly kroky vojáků války třicetileté“, na třetím „Stačí chvilku postát a tiše povzdechnout“ a na posledním je nápis „ Zde šli vojáci, aby přišel mír“.

Vladimír Havlíček