Téměř vyschlá přehrada Pařížov ukázala dno se starou kamennou zdí

Téměř vyschlá přehrada Pařížov ukázala dno se starou kamennou zdí

Pařížov – Téměř vyschlá pařížovská přehrada ukázala nejen dno, ale dokonce nad hladinu vystoupila stará kamenná zeď! Naskytl se tak téměř apokalyptický pohled, na jaký si v příštích letech pravděpodobně budeme muset zvykat v celé střední Evropě.

Stav hladiny na přehradě je alarmující a vypovídá nejen o zmenšujících se srážkách v posledních letech, ale také o špatném přístupu při využívání vodních zdrojů. Rapidní úbytek vody nastal v posledních třech letech, letos dokonce nad hladinu vystoupila kamenná zeď a pokles hladiny neustále pokračuje. Přítok Doubravy je totiž tak malý, že téměř celý musí být pouštěn dále, aby nebyl ohrožen život, a to nejen ryb, na toku pod přehradou. Situaci mohou v příštích letech zachránit pouze vydatné dešťové a sněhové srážky a také lepší přístup k šetření s vodou.

Přehrada Pařížov je jednou z nejhezčích a nejstarších přehrad na našem území. Leží na řece Doubravě nad obcí Pařížov v kraji pod Železnými horami. Důvodem k její výstavbě byly povodně z let 1885, 1888 a 1897. Výstavba probíhala v období let 1908 až 1913. Jedinečný je její gotizující styl s věžičkami, které připomínají cimbuří. Hráz je vyzděna z lomového kamene, dováženého z místního lomu. Na stavbě se podílelo téměř 500 českých a italských dělníků. Je zajímavé, že původně byla odsouhlasena na Doubravě výstavba čtyř přehrad. Z důvodu nedostatku financí tento projekt nevyšel, byla postavena pouze tato jediná.

Stav vodní hladiny na pařížovské přehradě nás nutí k zamyšlení. Měli bychom změnit náš vztah k vodním zdrojům, ke krajině, k sobě. Času mnoho nezbývá, obrazně řečeno se nacházíme v době „za pět minut dvanáct“.

Vladimír Havlíček