Ukrývá tvrz Svojšice na Pardubicku poklad?

Ukrývá tvrz Svojšice na Pardubicku poklad?

Svojšice – Mohutná zřícenina gotické věžové tvrze Svojšice se nachází ve stejnojmenné obci, nedaleko Choltic a Heřmanova Městce. A samozřejmě je v jeho stěnách ukryta truhlice s pokladem!

Gotickou tvrz založil roku 1365 vladyka Mikšík ze Svojšic. Po jeho smrti zdědila majetek Anna ze Svojšic. Tím majetkem byla gotická tvrz a několik dvorů. Po Anně ze Svojšic zde vládli synové jejího manžela Václava Ruthara z Malešova – Petr a Mikuláš, kteří se psali jako rytíři ze Svojšic. Sňatkem poté získali tvrz na sto let Gerštorfové, ale ta postupně přestala plnit svou obytnou funkci.

V roce 1634 ji vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II., od té doby již nebyla obydlena a pustla. Ve dvacátém století byla tvrz částečně opravena. Od roku 1953 je kulturní památkou. Dodnes se ze zříceniny dochovaly zbytky jednopatrové obytné části tvrze se sklepem a gotickým vchodem do podzemní chodby, vedoucí podle pověsti k zámku v sousedních Cholticích.

A jak to bylo s pokladem? Podle pověsti roku 1621 Štěpán z Gerštorfu ukryl na svojšické tvrzi před odjezdem do ciziny tajně poklad. Doufal, že se časem do vlasti vrátí. V roce 1813 přijel do vesnice cizí voják v kočáře, který u rychtáře požádal o zedníka. S ním se pak vypravil k torzu tvrze. Po chvilce váhání ukázal na zeď v bývalé kuchyni. Tam poručil zedníkovi vybourat výklenek ve zdi. Ve výklenku se pak objevila okovaná truhlice. Výklenek po truhlici je ve zdi dodnes viditelný. Důstojník si poté poklad odvezl. A nebo neodvezl?

Svojšice se mohou pyšnit významnými rodáky. První z nich je Julie Havlíčková, manželka spisovatele, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského. Ta se narodila ve Svojšicích v roce 1826 jako Julie Sýkorová v tehdejší myslivně. Zemřela roku 1855 v Praze. Památník s její bustou byl odhalen 21. června 1986 zásluhou další významné Svojšické osobnosti Ferdinanda Jelínka. Autorem tohoto památníku je B. Burian a umístěn je před tvrzí. Z této doby pochází i pamětní deska umístěna na jejím rodném domě, dnes budově obecního úřadu.

Dalším rodákem je Pavel Sula, vlastním jménem Josef Sulík. Autor s bohatou tvorbou pro děti a mládež se narodil ve Svojšicích roku 1882 a zemřel v Praze roku 1975. Jeho památník je umístěn na svojšické návsi.

Ve Svojšicích působil a zemřel roku 1955 profesor hudby, pedagog a etnograf Ferdinand Jelínek. Narodil se v nedalekých Pardubicích v roce 1898. Svůj život zasvětil mládeži. Založil hudební školy ve Svojšicích, Heřmanově Městci, vyučoval na LŠU v Přelouči. Shromáždil sbírku 320 lidových písní z Cholticka. Další svůj sběratelský zájem věnoval hudebním nástrojům, chrámovým skladbám a mnohému dalšímu. Významnou měrou se zasloužil o zachování choltické tvrze.

Není důležité, jestli onen napoleonský voják, který si „odskočil“ z bitvy a objevil zazděný poklad, si truhlici odvezl, nebo jí zazdil na jiném místě tvrze. Podstatné je navštívit krásnou obec Svojšice, ležící v romantické lesnaté krajině na úpatí Železných hor.

Vladimír Havlíček