FOTO/VIDEO: Hasiči v Ronově nad Doubravou oslavili 140 let

FOTO/VIDEO: Hasiči v Ronově nad Doubravou oslavili 140 let

Ronov nad Doubravou – V sobotu 16. června pořádal sbor dobrovolných hasičů v Ronově nad Doubravou den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici u příležitosti 140 let od založení dobrovolného sboru.

K této příležitosti přijeli ukázat svou techniku i spřátelené sbory a jednotky z okolních měst a obcí.

Oficiální začátek programu byl zahájen v 13. hodin vystoupením mladých hasičů SDH Třemošnice s ukázkou „Záchrana medvídka z hořícího domečku“ a „Záchrana medvídka při dopravní nehodě“. Pak následoval zásah historického sanitního vozu u nehody cyklisty s ukázkou tehdejších postupů.

V 15:00 proběhlo svěcení praporu hasičů. Svěcení se konalo před nastoupenými hasiči a prapor posvětil místní farář. Po vysvěcení pokračoval program ukázkou zásahu s koňkou od SDH Mělice a následnou ukázkou, simulace toho, co se stane, když se do hořícího oleje nalije voda, při pokusu o jeho uhašení. Následkem je obrovská „exploze“ hořícího oleje, který je vyvržen rychle se odpařující vodou a následný požár, popřípadě velmi závažné popáleniny. Hasiči vysvětlili divákům, že správným postupem je vypnout plotnu či zdroj tepla a nádobu zakrýt buď pokličkou, plechem nebo navlhčeným či mokrým a vyždímaným hadrem. Další možností jsou speciální přenosné hasicí přístroje pro požáry typu „F“, standardní přístroje spíše způsobí vyvržení hořícího oleje do okolí. Způsob hašení je zamezení přístupu vzduchu a vždy je vhodné následně kontaktovat hasiče. Tuto ukázku a instruktáž provedli hasiči z Třemošnice.

V průběhu celého odpoledne byla otevřena zbrojnice, kde byly vystaveny archiválie z historie a současnosti sboru. V prostorách před hasičárnou byla vystavena historická technika a pro návštěvníky bylo připraveno posezení a občerstvení a atrakce pro děti.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník

Rozšířená fotogalerie ZDE

O historii sboru

První zakladatel byl Ferdinand Jančárek, sluha nadačního panství, z jehož popudu se uspořádala zakládající valná hromada. V době založení dne 22. dubna 1878 měl sbor 41 členů a 25 přispívajících. K dispozici měl čtyřkolovou dřevěnou stříkačku, dvě voznice na vodu, 10 košíků na vodu, 4 žebříky hákové a dva střešní. V roce 1879 byla u nás založena župa, která po další schůzi v Golčově Jeníkově začala jmenovat župa čáslavská. Naše město postihl velký požár a to dne 28. září 1898, kde mohutné plameny vyšlehly ze stodoly pana Jana Nováka č.p. 112 a rychle se přenesly po doškových střechách na ostatní domy a stodoly. Další pohroma, která postihla naše město 23. května v roce 1908 je spojená s protržením horských rybníků a zatopením obydlí poblíž řeky a takzvaný „Podzámecký mlýn a pila“, kde nespoutaný živel zničil veškeré zařízení. Sbor se zúčastnil všech záchranných akcí, ale proti rozbouřenému živlu byly jeho síly slabé. Během první světové války se sbor zmenšil na 12 členů, ale i takto plnil veškeré povinnosti a činnosti hasičů. Aby sbor mohl plnit své poslání i během druhé světové války, musel se přihlásit u zemského svazu a přemalovat vozidla a stříkačky z barvy červené na zelenou, jinak by zanikl. Z příkazu protektorátní policie držel sbor povinné hlídky a v roce 1944 byla zřízena zásahová četa vedená velitele br. Jelínkem. V průběhu činnosti neměl sbor svoje zázemí, tak se schůze konaly střídavě v hostinci. V roce 1947 získala obec kůlnu od řádu chudých šlechtičen a předává ji hasičům, která po rekonstrukci byla slavnostně otevřena 1. července 1948.  V roce 1951 byl slavnostně předán sboru prapor, který byl vyroben v Jedličkově ústavě pro tělesně postižené. Peníze na zaplacení poskytli členové sboru a sponzoři. Byly objednány i stuhy k praporu. V průběhu let byla postavena přístavba pro novu techniku, příprava zadního vjezdu do zbrojnice, provedeno ústřední vytápění, provedena kompletní oprava střechy zbrojnice, elektrické rozvody a nyní komplatní přestavění sociálních prostor, kuchyně, zasedací místnosti, vybavení nábytkem. Po rozhodnutí sboru byla pořízena a vysvěcena v roce 2003 socha svatého Floriána k 125. výročí sboru. Jak léta běží, tak vše stárne, jak my hašiči, tak i naše používaná veškerá technika. Za léta činnosti sboru byla pořízena technika nejdříve za peníze utržené sborem pořádaných akcí, až po současnost, kde vybavení zásahové jednotky hradí město. Horší je to už s obnovou členů, zde se nám stále nedaří získat do našich řad další členy. Důvod? Hasiči veškerou činnost dělají z lásky a potřeby bližních zdarma. Současný sbor má 37 členů. Výjezdní jednotka má 16 členů.  Vlastníme CAS – 25RTHP, CAS – 25RTHP, DVS – 12. Všechna vozidla jsou starší 20 let, ale díky našim členům jsou akceschopné. Ke všem nahlášeným událostem je jednotka vysílána na žádost HZS Pardubického kraje, pro členy výjezdové jednotky SMS zprávou, a pro ostatní městkou sirénou, kterou oni též spouštějí. Hasičský sbor se též zúčastňuje kulturního dění ve městě, pořádají pouťové zábavy, pro děti rozloučení s prázdninami. Dále pomáhá nezištně i dalším spolkům. (Zdroj: Zpravodaj Městečko na dlani, druhé vydání v roce 2018)