Setkání rodin generálů Josefa Bílého a Františka Moravce z Čáslavi

Setkání rodin generálů Josefa Bílého a Františka Moravce z Čáslavi

Čáslav/Praha – Setkání rodin generálů Josefa Bílého a Františka Moravce z Čáslavi proběhlo v Praze. Příbuzní si připomněli výročí atentátu na Reinharda Heydricha společným uctěním památky Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka, ostatních parašutistů a statečných odbojářů v kryptě kostela v Resslově ulici a uctěním památky generála Bílého u popravčí zdi v ruzyňských kasárnách.

Setkání příbuzných obou generálů nebylo náhodné, František Moravec totiž Josefa Bílého pokládal za svůj vzor. A rozhodně mu ostudu neudělal. Naplánováním atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, provedeným československými výsadkáři, se zapsal do historie!

František Moravec se narodil 23. července 1895 v Čáslavi a zemřel 26. července 1966 ve Washingtonu. Válku započal v březnu 1915 nástupem u 12. zeměbraneckého pluku v Čáslavi jako jednoroční dobrovolník. V lednu 1916 podporučík Moravec padl do zajetí. V zajetí pobýval v Carycinu, což je dnešní Volgograd, kde se přihlásil do spojeneckého vojska. Poté bojoval na řecké, srbské, francouzské a italské frontě. Do vlasti se vrátil v březnu 1919.

V meziválečném období absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze, poté byl přemístěn k vojenskému zpravodajství. Před hitlerovskou okupací Československa unikl se skupinou důstojníků do Velké Británie. V Británii se okamžitě s Edvardem Benešem a dalšími vlastenci zapojil do zahraničního odboje. Po válce byl obviněn, že se nepostaral o likvidaci zpravodajského archivu v březnu 1939, prezident Beneš se ale za svého kolegu z odboje postavil. Po nástupu komunistů byl okamžitě propuštěn z armády a následně odešel do německého exilu. Z Německa aktivně pracoval proti komunistickému zřízení ve své vlasti. Jeho činnost byla pokládána za tak nebezpečnou, že Státní bezpečnost plánovala jeho únos či dokonce vraždu.

V dalších letech pracoval generál Moravec ve vojenské rozvědce americké armády jako poradce pro Československo. Zde v roce 1966 při cestě do Pentagonu zemřel. Po roce 1989 byla Moravcova památka očištěna. Prezident Václav Havel vrátil generálu Moravcovi hodnost a udělil mu nejvyšší státní vyznamenání in memoriam. Jeho jméno nese skupina speciálních sil Armády ČR. Vojenské zpravodajství uděluje čestnou medaili s jeho jménem k ocenění svých příslušníků.

Josef Bílý byl československý armádní generál, zemský velitel v Čechách a na Moravě,
první velitel Obrany národa – vojenské odbojové organizace, bojující proti německým okupantům. Organizace byla ale prozrazena a Bílý musel odejít do ilegality. Ukrýval se v Praze, pak odešel do jižních Čech. Skrýval se v myslivnách a hájovnách na Třeboňsku. Byl však poznán a udán a poté zatčen gestapem v Chlumu u Třeboně a uvězněn v Praze na Pankráci a v Terezíně. Dne 28. 9. 1941, den po nástupu říšského protektora Reinharda Heydricha, byl stanným soudem při řídící úřadovně gestapa v Praze odsouzen k trestu smrti. Ten byl vykonán ve stejný den v jízdárně dělostřeleckých kasáren v Praze – Ruzyni. Před smrtí odmítl pásku na oči a zavelel svůj poslední rozkaz.

Setkání příbuzných obou generálů bylo dojemné, patří jim velké poděkování za připomínání kladných stránek naší historie. Poděkování patří také pracovníkům Národního památníku hrdinů heydrichiády a VHÚ.

Vladimír Havlíček, foto autor a https://www.facebook.com/GenBily/