V Přerově pokřtili knihu o čáslavském rodákovi Františku Moravcovi, autorovi plánu atentátu na Reinharda Heydricha

V Přerově pokřtili knihu o čáslavském rodákovi Františku Moravcovi, autorovi plánu atentátu na Reinharda Heydricha

Přerov/Čáslav – 28. dubna byla na zámku v Přerově slavnostně pokřtěna kniha o čáslavském rodákovi Františku Moravcovi, autorovi plánu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Role kmotrů se zhostila generálova vnučka Anita Moravec Gard, která žije ve Spojených státech amerických, dále praneteř Marta Šenkapounová z Chotusic u Čáslavi a primátor města Přerova Vladimír Puchalský.

Knihu Jaroslava Skopala pokřtili kmotři vodou, kterou si přivezli v karafách s vybroušenými názvy míst, z kterých voda pochází. V případě Anity Moravec Gard to byla voda z Jacksonville, kde generál Moravec žil po svém nuceném exilu v USA, čáslavská voda byla  z rodinného domku Františka Moravce a přerovská voda byla z řeky Bečvy. Všichni kmotři karafy věnovali na památku autorovi knihy, ten je jako poděkování daroval městu Přerov.

Při křtu na přerovském zámku byla zaplněna Mervartova pamětní síň do posledního místečka. Z řady významných hostů připomeňme alespoň několik jmen. Za rodnou Čáslav byl přítomen zastupitel Vlastislav Málek, za volební obvod Přerov senátorka Jitka Seitlová, předseda přerovské pobočky Konfederace politických vězňů Vladimír Hučín, pedagog a historik Pavel Kopeček, místostarostka přerovského Sokola Helena Sedláčková, zástupci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, jejichž útvar nese jméno generála Moravce, širší rodina z Čáslavi a Brna a další.

Hlavní proslov pronesl autor knihy Jaroslav Skopal. Představil život Františka Moravce od jeho narození 23. července 1895 v Čáslavi, až po úmrtí 26. července 1966 ve Washingtonu. Popsal jeho boj proti totalitním režimům a také podíl na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Popsal okolnosti seznámení s Martou Šenkapounovou a následnou práci na knize, kterou nazval „František Moravec, jeho boj, rodina, vzpomínky.“ Poděkoval za ochotu ze strany širší Moravcovy rodiny, od které obdržel celou řadu dosud nezveřejněných dokumentů. Ty poskytla rodina z Brna a vnučka Anita Moravec Gard z USA. Vzpomínkovou část obohatily záznamy generálova synovce Václava Moravce mladšího z Čáslavi. Další proslov pronesla Anita Moravec Gard, poděkovala za udržování odkazu svého dědečka. Za čáslavskou rodinu promluvil Pavel Šenkapoun. O hudební doprovod se postaral Petr Stojan Jazz Duo.

Poděkování patří Tělovýchovné jednotě Přerov, městu Přerov a všem, kteří se podíleli na vzniku knihy o generálu Františku Moravcovi. Ale největší ocenění patří jednaosmdesátiletému Jaroslavu Skopalovi, jeho jméno budou s úctou vyslovovat další generace! Primátor Vladimír Puchalský křest ukončil citátem z knihy amerického historika Timothyo Snydera: „Člověče, narazíš-li na zlo, vystup z řady, zlo definuj a bojuj!“ A právě tak se choval čáslavský rodák generál František Moravec.

Vladimír Havlíček