Čáslavské infocentrum v novém kabátě

Čáslavské infocentrum v novém kabátě

V pondělí 16. dubna v dopoledních hodinách bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované informační centrum na čáslavském Žižkově náměstí. Akci byli přítomni zástupci vedení města Čáslavi a městského úřadu- starosta města, inženýr Jaromír Strnad, místostarosta města, magistra Daniel Mikš, tajemník městského úřadu, inženýr Antonín Hejzlar, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče, paní Bc. Jiřina Kožená a vedoucí oddělení investic, paní Bc. Markéta Petrová. Chybět samozřejmě nemohla ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav, paní Soňa Dedíková a další zaměstnanci této organizace, stejně jako zástupci dodavatelských firem, které se na realizace projektu podíleli. S úvodním slovem vystoupila paní Soňa Dedíková, která poděkovala všem, kteří na akci odvedli svůj díl práce. Poté již předala slovo místostarostovi Čáslavi, magistru Danielu Mikšovi.

„Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi rád, že se účastníte dnešní malé oslavy. V pozvánce bylo napsáno, že informační centrum bude v ´novém kabátě´. Myslím si, že ten nový kabát si informační centrum již opravdu zasloužilo, proběhly tady nejen stavební úpravy, jako rekonstrukce podlahy, elektroinstalace nebo výmalba, ale je tady i nový nábytek, který návštěvníkům pomůže v orientaci v nabídce služeb a jsou zde také nové technologie, kdy ústředním bodem je informační dotykový panel, je zde samozřejmě internet pro návštěvníky, přidali jsme také další obrazovku pro návštěvníky, kteří si zde například kupují vstupenky do divadla, je zde magnetická tabule i mnohé další drobnosti.
Filozofií tohoto prostoru je jeho rozdělení a zároveň propojení ve třech bodech. Jedním z nich je prostor, kde se může návštěvník v podstatě obsloužit sám. Je to vstupní prostor s interaktivním panelem, vitrínami, internetem, brožurami… Dále je k dispozici druhá místnost, kde již s řešením problémů pomohou pracovnice infocentra, a potom je zde ještě třetí místnost – studovna městské knihovny, kde je možnost četby denního tisku, studia materiálů, knihovna autorů s regionální tématikou a tak dále,“ popsal novou koncepci informačního centra místostarosta Čáslavi, který spolu s ostatními věří, že moderní infocentrum bude dobře sloužit svému účelu a poskytovat zájemcům co nejvíce jednoduše dosažitelných informací.