Mimořádné zasedání městského zastupitelstva v Čáslavi bylo bouřlivé!

Mimořádné zasedání městského zastupitelstva v Čáslavi bylo bouřlivé!

Čáslav – Mimořádné zasedání městského zastupitelstva se konalo v prostorách Nové scény Dusíkova divadla. Jeho jediným bodem byla problematika čáslavské skládky a navážení filtrační hlinky z lagun Ostramo.

Kromě zastupitelů a veřejnosti byli přítomni zástupci společnosti AVE CZ, odborníci z Ministerstva životního prostředí a především veřejnost. AVE CZ minulý týden potvrdila, že se do Čáslavi odpady z Ostravy vozí, její auta totiž byla nafocena při výjezdu z Ostravy a při příjezdu do Čáslavi. Podle společnosti ale auta nevozila kaly, ale takzvanou hlinku. Jako „červená niť“ se během téměř čtyř hodin jednání táhla otázka vztahu kalů a hlinky. Odborníci vysvětlili, že název kaly je skutečně zjednodušený název pro devět komponentů, jedním z nich je hlinka. Tu si lze představit jako zeminu kontaminovanou ropnými látkami a lze s ní tedy i obdobným způsobem nakládat. Platí pro ni stejná pravidla jako pro jiné nebezpečné odpady, které se na skládce v Čáslavi ukládají. Na základě této skutečnosti, že filtrační hlinka je jednou ze součástí kalů, požadovala Lenka Bochníčková, zastupitelka obce Vrdy, aby čáslavský starosta Jaromír Strnad odstoupil.

Pravdou také je, že město Čáslav nemá žádný vliv na soukromou firmu AVE CZ. Dokonce starosta přiznal, že firma ho o navážení ostravských hlinek informovala v polovině února, přestože je navážela od listopadu loňského roku. A to až pod tlakem fotografií nákladních automobilů, zveřejněných na internetu. Firmě bylo vytýkáno, že tímto netransparentním postupem způsobila dnešní vyhrocenou situaci. Zástupci společnosti tuto chybu uznali a slíbili lepší komunikaci s veřejností. Byli dokonce požádáni o instalaci webové kamery, která bude monitorovat příjezd na skládku, aby nedocházelo k utajenému nočnímu navážení odpadů.

Co dodat závěrem. Přes různost názorů se všechny strany shodly, že založení skládky v devadesátých letech, jen pár desítek metrů od zástavby, byla obrovská chyba. Dnes všichni, především občané lokalit Budín, Běliště a dalších, touto nerozvážností trpí. Však také tito občané projevovali největší nespokojenost, v létě totiž trpí nasládlým pachem, celoročně trpí provozem nákladních vozidel, na plotech a stromech mají po každém větru igelitové sáčky. Občas skládka hoří. Paradoxně jim tak škodí více komunální odpad, než navážené hlinky.

Navážení komunálního, ani nebezpečného odpadu nikdo bohužel nezabrání, soukromá firma má veškerá povolení dle zákonů. Je ale třeba eliminovat nebo alespoň zmenšit dopady těchto činností. A proto musíme my, Čáslaváci, „táhnout za jeden provaz“. Bez ohledu na politické, osobní či jiné zájmy.

Ing. Vladimír Havlíček