Ladoňky kvetou v těchto dnech v Čáslavi

Ladoňky kvetou v těchto dnech v Čáslavi

Čáslav – Ladoňka je název jarní cibuloviny, s kterou se můžeme v těchto dnech potěšit v ulici Pod Pilou na Chrudimském předměstí v Čáslavi.

A že je v obležení velkého množství včel? Bodejď by ne, vždyť je to posel jara! Ladoňka (latinsky Scilla) je rod jednoděložných rostlin z čeledi hyacintovité. Jedná se o vytrvalé byliny, které mají cibulky. Jsou jednodomé s oboupohlavnými květy. Listy jsou po několika v přízemní růžici, jsou jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou celokrajné, čárkovité až kopinaté. Květy jsou jednotlivé, nebo se shlukují do květenství, a to do hroznů nebo chocholíků. Na bázi květních stopek jsou většinou listeny, někdy však chybí. Okvětí se skládá ze šesti okvětních lístků, většinou modrých, výjimečně bělavých, nebo fialových.

V ČR se přirozeně vyskytují pouze druhy z okruhu ladoňky dvoulisté. Je to poddruh ladoňka vídeňská, která roste roztroušeně od nížin po pahorkatiny severních a středních Čech a na jižní a střední Moravě. Dále je to poddruh ladoňka karpatská, ta roste roztroušeně na východní Moravě a ve středním Pomoraví, v Čechách se nevyskytuje.

V Čáslavi roste, tak jako na většině zahrádek či na lokalitách, kde zplaněla, ladoňka sibiřská. Ladoňka sibiřská je původní na Ukrajině, ve středním Rusku, dále na Kavkaze a v Íránu. Nepochází ze Sibiře, název je zavádějící. Přestože se na této čáslavské lokalitě nejedná o ladoňku s přirozeným výskytem, ale o druh nepůvodní, jistě potěší nejen svou krásou, ale také vědomím, že zima definitivně ztratila svou moc a jaro zvítězilo.

Vladimír Havlíček