Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedleci

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedleci

Kutná Hora/Sedlec – Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedleci byla zdarma otevřena široké veřejnosti ve dnech 30.3. – 2.4.2018.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie je nejstarší gotická katedrála ve Střední Evropě. Byla po vzoru francouzské katedrály vystavěna v letech 1290 – 1320 jako konventní kostel sedleckého cisterciáckého opatství.

Po vypálení husity v průběhu husitských válek byla poničena a následně rekonstruována. Po roce 1700 byla přestavěna ve stylu barokní gotiky významným českým architektem a stavitelem Janem Blažejem Santinim-Aichlem na katedrálu. Od roku 1995 je zapsána spolu s Chrámem sv. Barbory a historickým centrem Kutné Hory na seznamu UNESCO. V roce 2001 byla katedrála zařazena do programu Záchrana architektonického dědictví ČR.

Návštěva katedrály je silným zážitkem. Velký zájem, nejen místních, tuto skutečnost potvrdil.

Vladimír Havlíček