Záhadný „Langobardský prsten“ je uložen v čáslavském Městském muzeu

Záhadný „Langobardský prsten“ je uložen v čáslavském Městském muzeu

Čáslav – „Langobardský prsten z Hrádku“, někdy také nazývaný „Čáslavský langobardský prsten“, artefakt evropského významu, najdete v čáslavském Městském muzeu!

Byl nalezen před 130 lety a dodnes je pro odborníky obrovskou záhadou. Zlatý prsten s prolamovaným pláštěm je zdoben dvojicí delfínků, derivátem zvěrného ornamentu a původně vsazenou perlou. Jedná se o kvalitní zlatnickou práci, kterou na našem území nebyli řemeslníci na počátku středověku schopni dosáhnout. Nikdo neumí vysvětlit, jak se mohl dostat do archeologické vrstvy z osmého století, jak se vůbec dostal do Čáslavi, záhadou také zůstává jeho stáří. Tento unikátní artefakt, jediný na území českých zemí, pochází z archeologických nálezů nestora českého muzejnictví, čáslavského rodáka Klimenta Čermáka. Byl objeven na Hrádku, což je vyvýšenina v dnešním lesoparku Vodranty. Přestože pochází ze 6 – 7 století, byl objeven ve vrstvách ze století osmého. Podle odborníka na tuto tématiku, profesora Petra Charváta, pravděpodobně nikdy nezjistíme skutečnou dataci stáří prstenu. Jisté je pouze to, že prsten pochází z Itálie, nebo Porýní.

Asi už nikdy nezjistíme, jak se prsten dostal až do Čáslavi. Ztratil ho snad středověký bojovník, nebo byl předmětem obchodu? Pochází z nějaké vyloupené hrobky? Nevíme.

Kliment Čermák se narodil v Čáslavi 1. dubna 1852 v rodině knihaře Klimenta Jana Čermáka a Johany, rozené Kryšpínové. Mladý Kliment v rodné Čáslavi vychodil obecnou školu a posléze i nižší reálku. Poté odešel do Prahy studovat učitelský ústav. Zde začal navštěvovat i přednášky zoologie a paleontologie na pražské technice. V roce 1873 se vrátil do Čáslavi, kde začal učit na nižší reálce, poté učil na obecné i měšťanské škole, později byl jmenován ředitelem měšťanské a obecné dívčí školy. Postupem času se Čermák začal prosazovat jako archeolog, muzeolog, numismatik, národopisec, spisovatel a konzervátor, především v muzejním spolku „Včela Čáslavská“. A právě zde se věnoval archeologickým výzkumům, především čáslavskému Hrádku, kde mimo jiné vykopal také vzácný „Langobardský prsten z Hrádku“.

Vladimír Havlíček