Dobročinný ples Diakonie Čáslav

Dobročinný ples Diakonie Čáslav

Čáslav – Čtrnáctý „Dobročinný ples Diakonie Střední Čechy“ úspěšně proběhl v čáslavském hotelu Grand. K tanci a poslechu zahrála tradičně hudební skupina Jel-band pod vedením kapelníka Vladimíra Jelínka.

Ples začal předtančením, pro zájemce byla připravena bohatá tombola. Kapela Jel-band zahrála opět bez nároku na honorář, poděkování patří organizátorům, ale také dárcům a sponzorům, bez jejichž pomoci by se ples těžko uskutečnil.

Výtěžek plesu bude použit k financování aktivit mladých lidí s mentálním postižením na pracovišti v Čáslavi. Činnost Diakonie vychází z křesťanských hodnot a respektuje jedinečnost každého člověka. Pro klienty je tak oporou nejen po stránce fyzické, ale také psychické, sociální a duchovní. Nejen na plese bylo vidět, že v čáslavské Diakonii pracují „srdcaři“, kteří úspěšně naplňují základní význam slova „diakonie“, tedy sloužit lidem.

Vladimír Havlíček