V Podhořanech se konala valná hromada okrsku

V Podhořanech se konala valná hromada okrsku

Podhořany u Ronova – V sobotu 27. ledna se konala výroční valná hromada hasičů okrsku Ronova nad Doubravou v místním sále restaurace v Podhořanech u Ronova.  U této příležitosti se sešlo 11 dobrovolných hasičských sborů a to: Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Běstvina, Mladotice, Kněžice, Žlebské Chvalovice, Bousov, Lipovec, Podhořany u Ronova, Nový Dvůr a Hošťalovice. Nechyběli ani zástupci zřizovatelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, tedy starostové obcí z Lipovce, Podhořan u Ronova, Běstviny a Bousova. Celkem se výroční valné hromady zúčastnilo na čtyři desítky lidí.

Krátce po 18. hodině se slova ujal starosta okrsku Ronov nad Doubravou Josef Labuť st. a zahájil oficiální zasedání. To začalo čtením programu valné hromady a držením minuty ticha za zesnulé. Ve svém následném proslovu zmínil, že okrsek má za sebou už pět generací hasičů a v roce 2017 jich čítá 299 členů z 11 sborů.

V dalších bodech mluvili o činnosti jednotlivých sborů, cvičení, o výjezdech jednotek sboru dobrovolných hasičů k dopravním nehodám požárům a dalším mimořádným událostem, dále pak o cvičení, pořádání kulturních akcí a soutěží apod.

Poté se slova ujal Martin Tamchyna – člen výboru okrsku. Ten poděkoval obcím za dobré vztahy a přečetl celkovou zprávu o činnosti okrsku. Pak se slova ujal znovu Josef Labuť st. Ten poukázal na nutnost zapisovat do kronik detailněji, aby bylo předání informací pro další generace co nejlepší. Ke slovu se dostal také Radim Vašíček. Ten mluvil o aktivitě mladých hasičů. V okrsku jsou celkem tři družstva dětí.

Následovalo projednávání příprav okrskových soutěží formou hlasování pro rok 2018.

Následně mluvil Miroslav Kunhart – starosta OSH Chrudim. Ten poděkoval za spolupráci. Ve svém projevu zmiňoval možnosti pro získání dotací a poukázal na pravidla, která musí žádosti splňovat.

Pak následovala volná diskuze. Místy byla velmi hustá atmosféra, protože došlo na otázky a odpovědi, jakým způsobem je možné dotace získávat a že lhůty pro vyřízení mají příliš dlouhé doby trvaní. V diskuzi také zaznělo, že spolek hasičů SDH Nový Dvůr zanikne, protože vysoký věk hasičů neumožňuje pokračovat. Po zániku budou členové přesunuti do SDH Podhořany u Ronova.

Následovalo závěrečné čtení a návrh na usnesení, které přečetl Petr Němec z Lipovce.

Program valné hromady byl oficiálně ukončen a následovalo pohoštění a neformální část večera.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník

Případné náměty a pozvánky na akce nám můžete zasílat na: udalostionline@post.cz .