Hasiči pořádali valnou hromadu

Hasiči pořádali valnou hromadu

Třemošnice – V pátek 5. ledna 2018 se konala valná hromada sboru hasičů v Třemošnici. Celá událost se konala v jídelně Základní školy. Stoly byly slavnostně vyzdobeny a vystavena byla také vlajka hasičů. Valné hromady se zúčastnil starosta města, zástupci hasičů z okolních sborů a na tři desítky hostů.

Krátce po 18. hodině se slova ujal starosta sboru Martin Tamchyna. Ten přivítal všechny zúčastněné. Poté všechny vyzval, aby povstali a věnovali tichou vzpomínku těm, kteří už nejsou mezi námi.

Pak následoval program podle valné hromady. Hasiči do svých řad formou hlasování přijali nové členy. Poté se slova ujal velitel jednotky sboru Radim Vašíček a mluvil především o souhrnu roku 2017, a o celkové činnosti sboru. Jednatelka Bc. Jitka Stříšková seznámila přítomné s další činností sboru, zejména pořádání kulturních akcí a výcviku hasičů. Hospodář Jaroslav Horák mluvil o výsledcích hospodaření, z jakých prostředků se nakoupilo potřebné vybavení a výtěžek ze společenských akcí.

Slova se ujal starosta města Třemošnice Ing. Miroslav Bubeník. Poděkoval za dosavadní činnost hasičů a také otevřel téma „rekonstrukce místní hasičské zbrojnice“. Toto téma je velmi ve městě diskutované. Hlavním bodem byla dotace několika milionů koru n. Bohužel podání projektu bylo s prodlevou, tak se město dostalo pod hranici dotace, ale možnost získání tam možná je a získalo titul „náhradníka“. Pokud by během rozdělování dotací někdo odešel, stalo by se tak město na žebříček žadatelů. „Jak to všechno dopadne, uvidíme do budoucna. Je to velmi zdlouhavý administrativní proces.“ říká starosta města.

Ke slovu se dostali také hosté. Starosta okrsku Ronova nad Doubravou pan Josef Labuť st. děkoval za pozvání a mluvil o pomocných zásazích v Třemošnici. Historii sboru pečlivě shromažďuje a pokračuje v kronice, kde jsou data až 150 let zpět.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník