„Vyostřené“ zastupitelstvo

„Vyostřené“ zastupitelstvo

18.9.2017 se na plánovaném veřejném zasedání na Nové scéně Dusíkova divadla sešla drtivá většina zastupitelů města Čáslavi. Vzhledem k blížícím se volbám mnozí hledají témata pro svou nadcházející kampaň a jak se říká „atmosféra houstne“.

Hned v úvodu zasedání se 3 členové zastupitelstva vyslovili proti spojování jejich osob se stranou ČSSD ( za kterou byli do zastupitelstva jako nestraníci zvoleni ) a vyslovili příslušnost k nově vzniknuvšímu spolku Čáslav pro všechny, z.s..

Jednou ze zásadních změn ke které došlo, byla volba nového radního MuDr. Jana Spáčila. Ten na uvedeném zasedání nejprve složil slib zastupitele, vzhledem k tomu, že ve funkci nahradil MUDr.Josefa Špačka, který se svého mandátu zastupitele/radního z důvodu věku ke konci srpna vzdal.

K výraznému střetu došlo na poli budoucích investic města. Zásadním bodem, ve kterém debata kulminovala, byla otázka dostavby ubytovacích prostor v nově zrekonstruované budově hotelu Grand. Proti investici ve výši zhruba 20 miliónů korun se nejvýrazněji ohradil zastupitel Martin Horský, dle jehož slov je částka – i přes nutnost dostavby kompletního zázemí, 17 pokojů a s tím spojeného vybavení – zbytečně vysoká. Krom Grandu se výrazně ohradil i proti plánu rekonstrukce informačního střediska.

Kuriozitou tohoto zasedání bylo pochvalné vystoupení občanky Tupadel (pravidelně navštěvující město Čáslav) k nově zrekonstruovaným chodníkům v Tyršově ulici, jež se dokonce následně stalo námětem odstavce sarkastického rozboru tohoto zasedání na webu výše zmíněného spolku (zde). Tento článek může nezasvěcenému dávat pocit, že bylo její vyjádření účelové. Dle úředníků odboru správy majetku města však nebylo obdobné vyjádření první.