Hasičský sbor v Kněžicích oslavil 80. let

Hasičský sbor v Kněžicích oslavil 80. let

Hasičský sbor v Kněžicích byl založen 28.2.1937 v hospodě pana Sochůrka za všeobecného nadšení pro práci ve sboru. I ze strany veřejnosti rostl zájem o činnost hasičů, byla to nová organizace v obci, která pro mnoho obyvatel zajišťovala bezpečnost před jedním z nejhorších živlů, před ohněm. V prvním roce neměli hasiči hasičárnu ani vlastní klubovou místnost. Scházeli se tedy v hostinci p. Bízy a p. Šťastného. V té době se zařizovaly uniformy, které ušil Br. Tuhý Jaroslav.  Uniforma finančně vycházela na 60 Kč + 9 Kč loďka. Hned napoprvé jich bylo vyrobeno 12 ve třech velikostech, první byl ve vlastnictví krejčího a dodatečně v červnu 1937 vyrobil dalších šest.

Plán hasičské zbrojnice byl projednán již na konci května 1937 ale realizace proběhla o rok později.

SDH Kněžice před založením sboru spadaly pod sbor z Ronova nad Doubravou. Spolupráce probíhala i nadále v rámci výpomoci s technikou.

V roce 1939 byla jim nabídnuta první motorová stříkačka s příslušenstvím za 22 tisíc korun. To obsahovalo: stříkačka o síle 34-35 HP, 60, 11 a 40 metrů hasících hadic včetně šroubení. Pro posádku 10 přilbic, 10 sekyrek a dva čtyřmetrové hasící žebříky. Stříkačka a příslušenství bylo oficiálně předáno sboru slavnostně 23.7.1939.

Od založení a uplynutí 80. let nemá bohužel SDH Kněžice v roce 2017 žádného původního člena. V současné době je starostou Josef Bíza, náměstek starosty Miloš Bačkora, velitel Stanislav Bačkora, jednatel a hospodář Jaromír Stehlík ml., vedoucí mládeže Martin Radil, kulturní referent a předsedkyně revizní rady Veronika Janková a strojník Martin Vašíček.

V letošním roce má sbor 47 členů z toho 15 mužů, 11 žen a 21 dětí. Disponuje dopravním technickým automobilem DA 12 – Avia A30, motorovou přenosnou stříkačkou PS 12 a PS 8. Mezi další vybavení patří elektrocentrála, motorová pila, variabilní ruční vyprošťovací nástroj, zásahové přilby a obleky, tažné vyprošťovací popruhy a džberová stříkačka.

V sobotu, v den oslav, mohli přihlížející lidé vidět ukázku techniky sboru dobrovolných hasičů z Kněžic a spřátelených sborů z Běstviny a Třemošnice. Ti pak předvedli zásah hašení oleje a simulovanou nehodu cyklisty. Poté byly předávány pamětní listy a medaile. Z rukou člena výkonného výboru OSH Chrudim byla hasičům z Kněžic udělena medaile Za příkladnou práci. Na konec mladí hasiči z místního sboru předvedli ukázku hašení hořícího domečku.

Zdeněk Sasín ml, zdroj SDH Kněžice, upraveno, zkráceno