Hasičské soustředění ve Zbýšově si všichni užili

Hasičské soustředění ve Zbýšově si všichni užili

Třemošnice, Kněžice – Houf dětí ve věku 6 – 15 let se v sobotu dopoledne srotil před hasičskou zbrojnicí v Třemošnici. Obdobná situace v Kněžicích, jen o něco později. Za doprovodu hasičů pak z obou míst děti zmizely. Kam? Na týdenní hasičské soustředění do Autokempu Zbýšov.

Společné zázemí a volnočasové aktivity byly ale tím jediným, co děti obou sdružení sdílely. Samotný program si každé SDH sestavilo vlastní. Po ubytování a seznámení s pravidly chování dostaly děti prostor k adaptaci s prostředím. Hrály šipky, míčové hry apod. SDH Kněžice se bavilo hrou „krvavý koleno“.  Programy obou družstev se pak protly ještě ve středu, kdy děti navštívilo koňské spřežení s kočárem. Jinak byl tento den vyhrazen pro návštěvy rodičů, večer si pak s nimi mohly děti opéct buřty.

V rámci soustředění Kněžičtí absolvovali soustředění na téma Pevnost Boyard. Děti se rozdělily do družstev jako Grouparmy, Unicorns, Fotbalisti, Hotwheels. Nechyběl ale ani výlet do obce, kde děti nakoupily pohledy pro rodiče, v rámci čtvrtečního výletního dne navštívilo SDH Kněžice aquapark v Kolíně a výstavu „živých“ dinosaurů ve Futuru. V pátek vrcholilo klání o poklad – družstvo SDH Kněžice se snažilo sesbírat co nejvíc indicií, které vymění za klíč k pokladu.

Třemošničtí malí hasiči například navštívili v úterý Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou, ve čtvrtek 21. základnu taktického letiště Čáslav. Děti nejvíce zaujalo biologicko-technické zabezpečení letiště, včetně prohlídky dravců s odborným výkladem letištních sokolníků. Díky opětovnému provozu mohly děti vidět ostrý výjezd letištních hasičů. Ti jim ukázali technické zázemí stanice. Slunné odpoledne strávilo třemošnické družstvo na raftu na místním rybníce.  V pátek pak proběhlo soutěžní klání mezi modrým a červeným týmem, odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky, předány medaile a diplomy pro vítěze jednotlivých disciplín.          
Týdenní soustředění hezky shrnula jedna z účastnic, Verča (13): „Soustředění jsem si hodně užila. Je tady hezké prostředí. Mohla jsem poznat mnoho nových kamarádů a zase po roce vidět naše skvělé vedoucí.“ Domů se děti vracely plny zážitků. „Děti jsou spokojeny a my také. Jsem rád, že se soustředění obešlo bez větších úrazů,“ říká Martin Radil, vedoucí sdružení SDH Kněžice.

A co se líbilo nejvíc? „Nejvíc se mi líbily koně, asi. Tobogán byl taky super a koupil jsem si malý traktůrek,“ říká Rudík (7) z Kněžic.

ROZHOVORY:

Jak se ti líbila celková organizace?

„ Organizace vedoucích se mi líbí, snaží se pro nás co nejvíce udělat zábavný program. Jezdila bych sem každý rok.“  říká Maruška (14) za SDH Kněžice z Třemošnice.

Co se ti líbilo nejvíc?

„ Nejvíc se mi líbily koně, asi. Tobogán byl taky super a koupil jsem si malý traktůrek,“ říká Rudík (7) z Kněžic.

Jak by jsi ohodnotil program za celý týden?

„ S programem celého soustředění jsem byl spokojen. Moc se mi líbily výlety a celodenní program.“ říká Vašek (12) z Třemošnice.

Jak by jsi shrnula celý den?

„ Soustředění jsem si hodně užila. Je tady hezké prostředí. Mohla jsem poznat mnoho nových kamarádů a zase po roce vidět naše skvělé vedoucí.“ říká Verča (13) z Běstviny.

Rozhovory s vedoucími:

„ Děti jsou spokojeny a my také. Jsem rád, že se soustředění obešlo bez větších úrazů.“ říká Martin Radil, vedoucí sdružení SDH Kněžice.

Jak se ti jako nejmladšímu vedoucímu pracovalo s dětmi a jaké z toho máš dojmy?

„ Se staršími dětmi se mi pracovalo lépe, s mladšími to chtělo více trpělivosti. V rámci výchovy ke slušné mluvě jsme motaly hadice.“ říká s úsměvem Jaromír (22) za SDH Kněžice.

No řekl bych, že se mi z celého týmu věkově pracovalo nejlépe, protože mám nejblíže k dětem. Myslím, že soustředění by se měly udržovat nadále v dnešní době.“ říká Zdenda (18) za SDH Třemošnice.

Poděkování

„ Rádi bychom poděkovali paní Ivaně Profousové za množnost ubytování a vstřícnost našim požadavkům v hezkém a klidném prostředí.“ říkají vedoucí soustředění Radim Vašíček za SDH Třemošnice a Martin Radil za SDH Kněžice.

Zdeněk Sasín ml., Události Online

Fotogalerie SDH Kněžice:

Fotogalerie SDH Třemošnice: